Zaprzysiężenie Burmistrza Kowar

20. listopada z rąk Komisarza Wyborczego Pani Elżbieta Zakrzewska odebrała Zaświadczenie o wyborze na urząd Burmistrza Kowar. Po złożeniu stosownego ślubowania przejęła pieczę nad Miastem i jego Mieszkańcami. W zaprzysiężeniu udział brali radni Rady Miejskiej, Bliscy, Przyjaciele z klubu Rotary, mieszkańcy Kowar. Były gratulacje, uściski, kwiaty i…łzy szczęścia. Gratulujemy naszej partyjnej koleżance wyboru na Burmistrza pięknych Kowar.