Wystąpienie Adama Gierka

Strasburg, 18.05.2017r.
Sesja plenarna – Projekt rezolucji w sprawie urzeczywistnienia relokacji – Wyjaśnienie sposobu głosowania

Polska jest i powinna pozostać krajem otwartym, otwartym również na uchodźców z krajów dotkniętych konfliktami zbrojnymi i katastrofami klimatycznymi oraz innymi żywiołami. Nie wolno nam zamykać granic przed biednymi ludźmi, którzy ratując swe życie zmuszeni byli do opuszczenia swych rodzinnych stron.
Głosowałem za przyjęciem rezolucji, gdyż niestety, poprzedni polski rząd wyraził zgodę na przydział kwotowy tych uchodźców, a – jak wiemy – pacta sund servanda – umowy muszą być zachowane. Uważam jednak, że tzw. „relokację” w przyszłości należy prowadzić na zasadach dobrowolnej solidarności, tj. w taki sposób, by rodziny uchodźców były przyjmowane przez wspólnoty we wszystkich zakątkach naszego kraju, pod warunkiem, że będą się one asymilowały (integrowały) ze środowiskiem polskim.

Tekst wystąpienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 18 maja 2017, zaprotokołowanego jako pisemne wyjaśnienie sposobu głosowania Adama Gierka, europosła Unii Pracy.