Ankieta.

 

 

Na przełomie 2013/2014 roku wałbrzyska Unia Pracy przeprowadziła wśród mieszkańców drugiego co do wielkości miasta Dolnego Śląska – Wałbrzycha ankietę , w której badano stan poczucia bezpieczeństwa w mieście i działających na jego terenie instytucji , a także zaufania do wybranych grup zawodowych.

 

Wałbrzyszanie uznali, że najbardziej niebezpiecznymi miejscami w mieście są dyskoteki na które wskazało aż 69,15% respondentów. 55,91% Wałbrzyszan jako niebezpieczne miejsca wskazuje parki, zaś 71,43 % ankietowanych nie czuje się bezpiecznie w sąsiedztwie wałbrzyskich komisariatów policji (w tym 28,97% uznaje bezpieczeństwo w okolicach komisariatów za niskie lub o wysokim zagrożeniu). Brakiem zaufania aż 40,22% Wałbrzyszan „cieszą” funkcjonariusze Straży Miejskiej. Gdy do wartości tej dodamy 23,91% ankietowanych, którzy zaufanie swoje oceniają jako niskie …. 64,13 % niechętnych tej formacji nie nastraja optymistycznie. Nie cieszą się zaufaniem Wałbrzyszan księża katoliccy. Brak zaufania do tej grupy zawodowej deklaruje 26,09% ankietowanych , a jako niskie 27,17%.

 

Największym zaufaniem ankietowanych cieszą się nauczyciele szkół podstawowych (wysokie: 19,35%, średnie: 55,91%) , średnich (wysokie:18,68%, średnie: 53,85% ) i gimnazjalnych(wysokie: 9,78%, średnie: 61,96%)