Stanowisko…

Rada Okręgowa Unii Pracy

w Opolu 45-716 OPOLE ul. Spychalskiego 13 pok. 311

                                                                              tel. kom. 601 497 296 i 515 267-370

Opole, dnia 20.12.2018r

Rada Krajowa

Unia Pracy

ul. Hoża 62/68

00-682 Warszawa

dot. stanowiska Rady Okręgowej Unii Pracy w Opolu w sprawie udziału w wyborach

do Europarlamentu i do Sejmu

Uwzględniając ostatnie wydarzenia w Koalicji Obywatelskiej, tj. przyjęcie części posłów Nowoczesnej przez PO, przygotowania Unii Pracy do udziału w wyborach do Europarlamentu w ramach szerokiej koalicji powinna odbywać się w dwóch etapach:

Etap I – negocjacje ugrupowań opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej (poza PO) w kwestii utworzenia szerokiej koalicji uczestniczącej w wyborach do Europarlamentu

Etap II – negocjowanie szerokiej koalicji opozycji tj. łącznie z PO. Przedstawiciele utworzonej w I etapie koalicji podejmują negocjacje z PO w kwestii utworzenia szerokiej koalicji do wspólnego udziału w wyborach do Europarlamentu.

O ile szeroka koalicja będzie skutecznie uczestniczyła w kampanii do Europarlamentu, żywot jej należy przedłużyć na wybory do Sejmu. Porozumienie na wybory do Sejmu należałoby uzupełnić o zasady budowania list i podział subwencji przypadającej na poszczególne partie.

W przypadku gdyby nie doszło do podpisania porozumienia należy podpisać „pakt o nieagresji” tzn. że opozycja nie będzie się atakowała w trakcie kampanii.

Przewodniczący Rady Okręgowej

Unii Pracy

Krzysztof Wiecheć