Stanowisko Unii Pracy

 

Stanowisko Unii Pracy  w sprawie całkowitego zakazu  aborcji

Unia Pracy bezwzględnie jest przeciwna projektowi , którego inicjatorką była Kaja Godek, która usuwa z obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny przesłankę zezwalającą na aborcję, kiedy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Bezwzględnie  popieramy Strajk Kobiet i protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego.  Jesteśmy przeciwni jednemu  z najostrzejszych w Europie praw antyaborcyjnych , które może obowiązywać w Polsce już za kilka dni.

Szanowny Parlamencie – opamiętajcie się nie cofajcie nas do poprzedniej epoki.

Waldemar Witkowski- przewodniczący Unii Pracy