Ruszyła kampania sprawozdawczo – wyborcza.

Realizując zapisy Statutu Unii Pracy i Uchwały Rady Krajowej z dnia 23 lipca 2016 roku w sprawie zwołania XVI Kongresu Partii na Dolnym Śląsku zapoczątkowano kampanię sprawozdawczo wyborczą w kołach , powiatach, okręgach. Jako pierwsza kampanię rozpoczęła organizacja wrocławska, a dokładniej okręg nr 3.

24. września we Wrocławiu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Powiatowej.  Przyjęto sprawozdanie rady powiatu z trzyletniej działalności i dokonano wyboru nowych władz. Zebranie jednogłośnie na funkcję przewodniczącej wrocławskiej UP wybrało kol. Aleksandrę Padiasek, zastępując na tej funkcji dotychczasowego przewodniczącego, kol. Mieczysława Konika. Wybrano też nowych członków rady. Nowo wybrana przewodnicząca do partii należy od 8. lat, jest członkinią rady krajowej UP.

Tego samego dnia, w godzinach poobiednich odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Okręgu nr 3 (dawne województwo wrocławskie). Sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji, obfitującej w liczne kampanie wyborcze (tzw. czteropak wyborczy), w imieniu rady, złożył ustępujący przewodniczący okręgu kol. Andrzej Puzio. Rada otrzymała wymagane absolutorium jednogłośnie, a zebrani członkowie partii podziękowali A. Puziowi  za dotychczasowe, długoletnie kierowanie organizacją. Z uwagi na fakt, że A. Puzio poprosił o niezgłaszanie jego kandydatury, sam zaproponował na swego następcę dotychczasowego przewodniczącego rady powiatowej Wrocławia kol. Mieczysława Konika. M. Konik był jedynym kandydatem               i jednogłośnie został wybrany na funkcję przewodniczącego Rady. Dokonano wyboru nowej rady okręgowej w skład której weszli: Aleksandra Padiasek, Janusz Kwiecień, Ryszard Olucha, Jacek Makówka, Andrzej Puzio, Mariusz Put. Zebranie dokonało wyboru członka wojewódzkiego sądu koleżeńskiego, a także 10. delegatów na grudniowy, XVI Kongres Unii Pracy. Przyjęto również stosowne uchwały wytyczające kierunki działania na najbliższą kadencję.

Administrator.