Rada Krajowa

Wyjazdowe zebranie Rady Krajowej miało miejsce minionej soboty i niedzieli, 3 – 4 marca w Olkuszu. Rada Krajowa zatwierdziła Plan Działania za 2017 roku oraz Plan finansowy Partii. Ważnym punktem zebrania była sprawa zbliżających się wyborów samorządowych. Zdecydowana większość uczestników opowiedziała się za koalicyjnym startem w wyborach samorządowych do sejmików wojewódzkich, co też uwidoczniło się w głosowaniu. Rada Krajowa dopuszcza start członków UP w komitetach lokalnych na niższym szczeblu wyborów (gmina/powiat). Rada Krajowa upoważniła Zarząd Krajowy UP do prowadzenia rozmów koalicyjnych z podpisaniem umowy koalicyjnej włącznie przez przewodniczącego Unii Pracy. Omówiono również sytuację wewnątrzpartyjną, dyscyplinę członków partii i aktywność struktur terenowych. Ustalono również termin i miejsce następnego zebrania 9 – 10 czerwca w Kowarach.