Pytam, proszę.

Dziwne – od miesięcy rozsyłamy ten tekst i dotychczas żaden poseł, senator, prezydent lub lider partyjny i naukowiec i bankowiec nie skrytykował i nie zaprzeczył tym argumentom – co jest grane ? może nie mam racji? może się mylę ?! proszę – naprowadźcie mnie na prawdę
Wezwijmy Polaków Słowian do referendum żądającego zwrotu od banksterów do budżetu lub na pozabudżetowe konta polskiego rządu zagrabionej kwoty: 25 lat x (58 miliardów zł rocznie zawłaszczonych przez pozbawienie Polaków prawa do uzupełniającej emisji pieniądza na miarę wzrostu PKB plus rocznie około 120 miliardów zł z tytułu corocznie udzielonych Polakom kredytów „z powietrza” bo ponad wartość lokat zgromadzonych w bankach ) równej w sumie około 3 biliony i 750 miliardów złotych.
Do Komitetu Organizacyjnego Referendum zaprośmy Panów: Józefa Kamyckiego i Dariusza Brzozowca oraz Janusza Szewczaka

Proszę serdecznie o opinię w sprawach zawartych niżej .
Dwudziestoosobowa grupa pragnie zaprosić Panią i Pana na spotkanie w niżej opisanej sprawie w skype u: henryksw kiedykolwiek lub codziennie po godzinie 21.00.
– bywa z nami w tym czasie Pan Józef Kamycki i będzie służył wyjaśnieniami.
Henryk Swół kom. 601 42 44 90