Prośba członka UP.

Uprzejmie i serdecznie  proszę   Dyrektora Biura ds Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Wrocławia Pana Bartłomieja Świerczewskiego o:

– zwrot pierwotnie sporządzonej listy danych kontaktowych osób dobrowolnie  deklarujących chęć współpracy i otrzymywania tekstów od uczestników konferencji „ZARZĄDZANIE MIASTEM”,

– życzliwe i szczodre  przekazanie  na adres : hs421@wp.pl

a/ materiałów wyświetlanych projektorem przez  referujących gdy zechcą nam podarować ,

b/  linków do nagranego filmu z całej konferencji,

c/   protokołu  i wniosków z tej konferencji oraz innych opracowań pomocnych w pracy dla  aktywistów i społeczników rad osiedlowych,

d/  opisu  wymogów   i  zasad umożliwiających komunikowanie się obywateli  z sobą  w grupach i w wirtualnych salach konferencyjnych w skype ( do 25 osób) i w paltalk-u   do 500 osób jednocześnie,

e/  listy  danych kontaktowych ( telefony, adresy e-mail  oraz www ) wszystkich wrocławskich rad osiedlowych.

celem rozsyłki na adresy e-mail uczestników.

z ukłonami  i pozdrowieniami

Henryk Swół   kom. 601 42 44 90  – zapraszam na  grupowe darmowe rozmowy w skype u:  henryksw  nawet codziennie po godzinie 21.00, a w sprawach rad osiedli tylko w niedziele.

Henryk Swół.