Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego.

29. marca 2014 roku odbyło się Zebranie Zarządu Wojewódzkiego Unii Pracy. Podczas zebrania wysłuchano sprawozdania z działalności Zarządu w 2013 roku, przygotowanego przez sekretarza Zarządu, a także rozpatrzono rekomendacje rad okręgowych dla osób na listy w wyborach samorządowych 2014 do Dolnośląskiego Sejmiku Wojewódzkiego. Zarząd pozytywnie ocenił te rekomendacje i uznał, że zgłoszone osoby w pełni spełniają warunki, aby znaleźć się na czołowych miejscach na listach Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD – UP. W tej sprawie Zarząd podjął stosowną uchwałę. Dolnośląska Unia Pracy wystawi swych kandydatów we wszystkich  (pięciu) okręgach wyborczych. Omawiając sprawy wewnątrzpartyjne skoncentrowano się na przebiegu                i wynikach ostatniej Rady Krajowej Unii Pracy, a także na przebiegu kampanii zbierania podpisów na listę SLD – UP w wyborach europarlamentarnych. Według informacji zebranych z poszczególnych rad powiatowych wynika, że wymagana liczba podpisów zostanie zebrana, ale to wymaga dużego wysiłku.      Z obserwacji wynika, że ludność bardzo sceptycznie podchodzi do składania podpisu na liście, gdzie należy podawać pełne dane personalne ( imię, nazwisko, adres i pesel) przywołując ustawę o ochronie danych osobowych. Ten wymóg wyborczy powinien zostać uproszczony. Na zakończenie zebrania przewodniczący poinformował członków o zaproszeniu przysłanym przez Radę Wojewódzką SLD na Konwencję Wojewódzką 5. kwietnia 2014 r. dla naszego zarządu. Ustalono skład delegacji, w której udział weźmie również kandydatka UP w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Jolanta Piwcewicz, szefowa Jej sztabu wyborczego, Elżbieta Zakrzewska i zastępca szefa sztabu wyborczego  SLD – UP Dolnego Śląska, Mariusz Put.