Posiedzenie aktywu dolnośląskiej Unii Pracy

15. marca br. we Wrocławiu odbyła się narada dolnośląskiego aktywu Unii Pracy, w której uczestniczyli koalicyjni partnerzy, przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD, Radosław Mołoń i sekretarz Rady, Dawid Mirowski. Obecność partnerów była dobrą okazją, aby omówić  sprawy związane                 z czterema zbliżającymi się kampaniami wyborczymi, w szczególności z rozpoczętą już europarlamentarną i jesienną, samorządową. wprowadzenia do dyskusji dokonał przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Unii Pracy, Andrzej Puzio.     W swym wystąpieniu skazał na doświadczenia z poprzednich koalicyjnych startów, w szczególności zaś do umowy koalicyjnej  koalicji z roku 2001, bo na kanwie właśnie tamtej umowy koalicyjnej, podpisano aktualną 3. października 2013 roku. Wskazał też na wpływ na życie polityczne, gospodarcze, kulturalne    i społeczne kraju, o fakcie wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej. Tych sukcesów nie sposób dziś nie docenić. Współrządziliśmy krajem, samorządami na ich wszystkich szczeblach. Z tamtych wzorców należy korzystać i szukać nowych rozwiązań na miarę obecnych możliwości. Celem naszego wspólnego startu jest uzyskanie jak najlepszego  wyniku, tak w wyborach europarlamentarnych jak i samorządowych. Na zakończenie Andrzej Puzio podziękował kolegom z SLD za dotychczasową wyrażając nadzieję na dalszą przyjaźń. Po wystąpieniu  Andrzeja Puzia głos zabrał szef dolnośląskiego SLD, Radosław Mołoń. W swym wystąpieniu wskazał na ogrom pracy wykonanej  przez kierownictwo partii na rzecz zbliżających się kampanii, a tak naprawdę, to w SLD ta kampania rozpoczęła się półtora roku temu, stwierdził R. Mołoń. Zdiagnozowane zostały poszczególne powiaty i znany jest stan faktyczny sił i środków, tak w przypadku wyborów do PE, jak i wyborów samorządowych. Lista kandydatów do PE została opublikowana, na 5. miejscu listy jest koleżanka z UP, Jolanta Piwcewicz. Mamy również przygotowany wykaz kandydatów do Sejmiku, w tym liderów list, również Zarząd Wojewódzki UP posiada taką listę, przedstawiając nazwiska na wspólnym posiedzeniu obu Zarządów.  Pozostaje sprawa podpisania wojewódzkiej umowy koalicyjnej, której podpisanie mogłoby nastąpić podczas Konwencji Wojewódzkiej SLD w dniu 5, kwietnia na którą zapraszam członków Unii Pracy – stwierdził R, Mołoń. Dziękując za zaproszenie, życzył owocnych obrad, a na koniec ustosunkował się do kilku pytań z sali. Głos również zabrał sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD,  Dawid Mirowski, poświęcając swe wystąpienie sprawom organizacyjnym, jako że jest przewodniczącym koalicyjnego sztabu wyborczego. Wskazał na sprawy prawne  i organizacyjne kampanii. Po przerwie przewodniczący rad powiatowych zreferowali stan gotowości do prowadzenia kampanii wyborczej, a Mariusz Put – wiceprzewodniczący sztabu wyborczego omówił sprawy organizacyjne kampanii, zwracając szczególną uwagę na zmiany w sposobie zbierania podpisów na listę. Głos w sprawie wyborów zabrała kandydatka, Jolanta Piwcewicz, wystosowując zaproszenia do komitetu wyborczego, a także prosząc o informowanie sztabu o organizowanych spotkaniach, festynach i różnych imprezach, w których mogłaby uczestniczyć. Elżbieta Zakrzewska zaapelowała o różne formy wsparcia dla Jolanty, w tym o  dobrowolne wpłaty na subkonto kandydatki. Swymi spostrzeżeniami i doświadczeniem w prowadzeniu kampanii wyborczych podzielił się b. senator RP, poprzedni przewodniczący dolnośląskiej Unii Pracy, Marian Lewicki. Na zakończenie narady uczestnicy zostali zaopatrzeni w materiały niezbędne do prowadzenia kampanii wyborczej.

Narada...Przemawia R. MołońWidok sali 1

 

Administrator