Podziękowanie

Do szefów struktur i wszystkich aktywnych ludzi Unii Pracy !!!

Koleżanki i Koledzy

Za nami trudna akcja Unii Pracy na szczeblu krajowym, sprowadzająca się do wsparcia słusznego protestu ludzi pracy w dniu 22 września w Warszawie, organizowanego przez sympatyzujące z nami lewicowe centrale związkowe OPZZ i ZNP. Wg organizatorów manifestacji do Warszawy zjechało ok. 16 tysięcy zdesperowanych i mniej zdesperowanych pracowników sfery budżetowej. Główne hasło manifestacji to ” Polska potrzebuje wyższych płac” i pochodne od tego oraz hasło pracowników oświaty „Reforma Zalewskiej to krzywda dzieci”. Dla nas, dla Unii Pracy był to czas trudny i zadanie trudne. Po pierwsze – akcja była interwencyjna, organizowana w krótkim czasie, po drugie – jest gorący czas kampanii wyborczej i wszyscy startujący w wyborach samorządowych mają świadomość, że wyjeżdżając w tym czasie ze swoich okręgów wyborczych, obniżają swoje szanse wyborcze i wreszcie po trzecie – nie ze wszystkich okręgów organizatorzy: OPZZ i ZNP wysyłali do Warszawy swoje autokary czy busy, do których nasi ludzie mogliby dosiąść się. Okazuje się, że też to są kolosy na glinianych nogach, ale trzeba im oddać, że wielką manifestację w Warszawie zorganizowali. W Zarządzie Krajowym Unii Pracy uznaliśmy, że mimo niekorzystnego dla nas momentu, czas odnowić współpracę lewicowej partii z lewicową centralą związkową. Ale trzeba to potwierdzić czynem, a nie deklaracjami i pustym gadaniem. OPZZ z zadowoleniem przyjął chęć wsparcia przez nas ich protestu zastrzegając, iż stanowisko ich komitetu koordynującego jest takie, że manifestacja jest apartyjna i nie może służyć promocji żadnej partii ( zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej). Według mnie jest to błędne założenie ( niech popatrzą co robi ich konkurencja NSZZ Solidarność), ale takie stanowisko przyjęli. W imieniu ZK UP dziękujemy Wszystkim, którzy zostawili w tym czasie w swoich okręgach swoje sprawy wyborcze, zdrowotne i rodzinne i przyjechali ze szturmówkami i trąbkami do Warszawy. Było nas widać i słychać na manifestacji i myślę, że centrala związkowa to doceni. Silne delegacje członków Unii Pracy przybyły na wsparcie związkowców z: WROCŁAWIA, KONINA, LESZNA, POZNANIA, KOSZALINA, GDAŃSKA, MALBORKA, CZĘSTOCHOWY. Z Warszawy i Mazowsza był z nami Darek Nowak, Marek Poniatowski i Gedymin Wróblewski. Za to wszystko i za poświęcenie jeszcze raz Wam serdecznie dziękujemy.

Sekretarz generalny, Grzegorz Andrzej Niski