1 Maja w Częstochowie

W Częstochowie z inicjatywy SLD, odbyła się 1 maja pikieta z okazji międzynarodowego Święta Pracy.
Jak każdego roku miejscem spotkania był Plac Pamięci Narodowej.
Wśród uczestników wiecu byli członkowie i sympatycy SLD, Unii Pracy, PPS, OPZZ oraz Samorządowcy.
Przewodniczacy SLD Marek Balt, w swoim wystapieniu podkreślił, że spotykamy się,
by upamiętnić krew przelaną przez robotników walczących o dobrą, godziwą pracę i płacę,
o sprawiedliwy podział wypracowanych dochodów, o przestrzeganie praw pracowniczych.
Krytycznie odniósł sie do działań obecnego rządu, który pozbawił policjantów emerytur,
a żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego godności i szacunku.
Zachęcił ludzi lewicy do kandydowania w wyborach samorządowych, by Częstochowa
nadal się rozwijała, a ludziom żyło się lepiej.
Po złozeniu kwiatów pod pomnikiem zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek
do najbliższego lokalu gastronomicznego.