Komunikat

Serdecznie zapraszam na spotkanie otwarte  do sali konferencyjnej (wyposażonej w sprzęt audiowizualny i Internet ) oraz na kawę  w IDEA BANK we Wrocławiu ul. św.Mikołaja 72 (parter)  – w pobliżu północno-zachodniego narożnika Rynku w każdą środę –  godz. 16.00   do 18.00.

Celem spotkania :
– prezentacja właściwości :  
www.forum.wolni-solidarni.pl
– prezentacja darmowych komunikatorów grupowych audiowizualnych ( wszyscy polskojęzyczni i zebrani  z 7 kontynentów w wirtualnej sali konferencyjnej  ( 25-osób w SKYPE lub 300 uczestników w PALTALK )  widzimy się wzajemnie, rozmawiamy głosowo, jednocześnie piszemy na tablicy wszystkim widzianej )  użytkowanych od kilkunastu lat przez 120 innych narodowości  celem odbycia narad, szkoleń, wyborów jawnych lub tajnych, wieców, seminariów naukowych, spotkań rodu, spotkań towarzyskich, w grupach zainteresowań, uczniów  danej klasy lub grupy studenckiej, spotkań religijnych, cyklicznych spotkań ludu z ich  lokalnymi działaczami samorządów lub kultury lub turystyki  i sportu, bądź z przywódcami  politycznymi, autorytetami, ….

Stwórzmy zespoły do tworzenia projektów i do ich realizacji !

Stwórzmy zespoły do tworzenia i wykonania projektów innowacyjnych – mam nadzieję z pomocą partii.

1. aplikacja w komórce ratunkiem dla niedosłyszących,

2. praca zdalna uwięzionych,

3. komórki telefoniczne lepsze w nagłaśnianiu sal i dla komunikacji grupowej  w marszu, wiecu, manifestacji, wycieczce grupowej, ..

4 systemy nagłośnień busów i pociągów w dyspozycji podróżnych,

 

5. reprywatyzacje do wartości nieruchomości w dniu po zakończeniu II WŚ i w postaci działek na polach nowej WarszawyBis na nowych terenach w Polsce  w pobliżu centrum logistycznego i  JEDWABNEGO SZLAKU,

6. drukarka 2D i 3D dla malowania lub wykonywania  płaskorzeźb na ścianach budowli,

7. „doliny krzemowe” i dla osiedlania najlepszych absolwentów w swojej gminie dzięki darowaniu przez burmistrza działek budowlanych,

8. likwidacja kilkunastoletniego zapóźnienia w stosowaniu audiowizualnej internetowej komunikacji grupowej zwłaszcza poziomej ,

9. organizacja konferencji naukowych dla KoRReUS-a,

10. popularyzacja nowej formy firmy: AKCJONARIAT PRACOWNICZY,

11. upowszechnienie UMÓW WSPÓLNIE KONTROLOWANYCH (producent, przetwórca, handel),

12. dolnośląska „Zielona Dolina”,

13. miernik i monitoring komfortu sal dla grupowego pobytu ludzi,

14. internetowa swatka podaży i popytów innowacji w www,

15. uczelnia bez murów i budowli,

16. ZUS bez pracowników i bez gmachów,

17. zdalne poprzez SKYPE lub PALTALK doskonalenie umiejętności informatycznych dla prawie wszystkich w grupach różnie zaawansowanych  – korepetytor objaśnia głosem i wskazuje swoim kursorem gdy swój ekran udostępnił wszystkim słuchaczom ,

18. pewnego dnia na osi wieków zaistnieje  taki punkt czasowy , że procesor w zwykłym ubraniu człowieka – monitorujący parametry ( temp., %wilgotność   3 mm warstwy  powietrza przy skórze o pow. ok. 2 m2 – będzie zarządzał mini urządzeniami ( także dla odpowiedniej krotności wymiany powietrza )  by  parametry te  zapewniały komfort lub nawet odpowiednie leczenie i hartowanie osoby –  zużywając  w ciągu doby energię zmagazynowaną zaledwie w kilku bateriach komórki telefonicznej,

19.   stwórzmy stronę www upowszechniającą obligatoryjnie i niezwłocznie każdy projekt ( wraz z harmonogramem i preliminarzem ) złożony w celu pozyskania dotacji z samorządu , z rządu, od UE – – Naród  będący suwerenem (?) ma niezbywalne prawo znać i kontrolować te strugi naszych pieniędzy  obecnie rozdysponowywane i tajnie rozliczane przez układy ,

20. dokonajmy by na stronie www każdej gminy były zakładki: OGŁOSZENIA DROBNE darmowe samodzielnie zamieszczane przez mieszkańców i firmy z tej gminy, FIRMY i OSOBY w gminie – prezentujące swe podaże i popyty,

21. spowodujmy by:

a/ wszystkie projekty ( także na zagraniczne staże i praktyki studentów ) z dofinansowaniem UE, rządu i samorządów niezwłocznie wraz preliminarzami i harmonogramami były publikowane w Internecie,

b/ każdy rachunek i faktura stawały się dokumentem kosztu w firmie dopiero po dniu udokumentowania zapłaty,

c/ suweren/obywatel gminy/ członek wspólnoty lub właściciel mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej  – gdy tego sobie zażyczy – to mailowo dostaje skany wszystkich dokumentów księgowych z całego uprzedniego miesiąca  do 10-tego dnia miesiąca następnego – pod rygorem kary dwuletniego pozbawienia wolności  za niedopełnienie tej powinności przez wykonującego służebnie zarząd gminą, wspólnotą, spółdzielnią mieszkaniową, firmą z akcjonariatem pracowniczym.

Poszukuję  współudziałowców  dla: przygotowania projektu innowacyjnego, wykonania  i pozyskania dotacji UE np. :
Komórka telefoniczna może mieć taką aplikację, że w przedziale słyszalności człowieka nadaje dźwięki stałej mocy poprzez słuchawkę do mojego ucha o częstotliwościach kolejno większych np. o 200Hz, a ja każdej częstotliwości nadaję swoją ocenę subiektywnej słyszalności naciskając klawisz komórki od 1(nie słyszę) do 9 ( słyszę bardzo dobrze), potem aplikacja odwraca tę krzywą słyszalności i  wzmacnia dźwięki docierające do mikrofonu komórki w przedziałach mojego niedosłuchu, a nawet ta aplikacja mierzy w miedzy czasie poziom szumów z otoczenia i ten szum odcina – porozmawiamy o tym z plusem,LG, … i z producentami aparatów komórkowych. Aplikację tworzymy.

Potrzebne nam:  dodatkowi  programiści ( informatycy ) i fachowiec aparatury słuchu, patent, silny opiekun polityczny, kąt w EiT, stworzenie projektu dla pozyskanie drobnych funduszy, negocjacje z producentami komórek telefonicznych….

może   1 milion niedosłyszących Polaków  kupi taką aplikację do swojej komórki za minimum 20 zł to nasz  dochód 20 000 000 zł,

a niedosłyszący Polacy zaoszczędzą po 3 000 zł albo nawet po 13 000 zł, a to jest zysk Polaków: od 3 000 000 000 zł aż po prawie  13 000 000 000 zł ( 13 mld zł ),

a sam NFZ  zaoszczędzi po 750zł dofinansowywania na każdym =   750 000 000 zł (750 mln zł ).

a może aplikację kupi 20 mln Polaków to zysk wyniesie…..
a może aplikacje sprzedamy Chińczykom zamiast kupować od nich aparaty słuchowe po 100 $ , gdy te aparaty Polakom sprzedawane są w Polsce w Gabinetach Słuchu  w cenie po kilka lub kilkanaście tysięcy złotych
a najważniejsze to wygonimy   20 tys grabieżczych  gabinetów słuchu z Polski i NFZ przy okazji !

W olbrzymiej sali lub podczas marszu      lub wycieczki z klasą szkolną to moja komórka może być routerem !    i może stale być połączona – skonfigurowana hasłem – z każdą komórkę ucznia poprzez wi-fi , i również do tego nieobecnego bo w szpitalu,  poprzez skype, z moją komórką-routerem i wszyscy możemy głosowo i mową ciała dyskutować i wszyscy  widzieć się wzajemnie ,  a nawet w  tym celu kupię za 120 zł routher większej mocy i będę nosić zasilany baterią.

W szkołach Minister Edukacji Narodowej od kilkunastu lat winny jest zapóźnianiu Polaków bo nie dostrzegł potrzeby ujęcia w programach chociaż trzech lekcji informatyki dla nauki komunikatorów audiowizualnych darmowych ( także dla grupowych konferencji ) np. skype , paltalk, …….. ( nauczyciele też ignorują bo nieuki w tym zakresie ! )- za to upowszechnia się, zwłaszcza wśród liderów politycznych, moda na pogardę dla audiowizualnych konferencji internetowych, a przecież także wiele kierunków studiów mogłoby zaistnieć bez użycia murów i budynków uczelni – poprowadźmy taką uczelnię, a gdyby Pan Premier rozporządzeniem spowodował, że każdy wykład wykładowcy akademickiego ( zatrudnionego przecież na państwowym etacie ) ma być sfilmowany i staje się publiczną własnością Polaków dostępną bezpłatnie do internetowego pobrania z wirtualnych półek Biblioteki Narodowej, a egzaminy każdego kierunku i przedmiotu może odpłatnie również każdy obywatel zdawać zdalnie – to spowoduje to lawinowy efekt w edukacji Narodu.

Przed laty namawiałem Andrzeja Leppera by poprzez skype zdalnie często bywał widziany na ścianie i przemawiał i widział wszystkich oraz słyszał zebranych na zebraniu terenowym (wiejskim) ( np. w gminnej szkole wyposażonej w projektor, komputer i Internet ) lub spraszał na seminaria aktyw terenowy dla kształcenia kadr dla partii i dla samorządów ) w wirtualnej w 300-osobowej darmowej paltalk-owej sali konferencyjnej – nawet podarowałem Mu kamerkę z mikrofonem nabytą w cenie kilkunastu zł ( jeszcze kilka takich kamerek zalega mi w szufladzie, a stosy takich na półkach w każdym supermarkecie teraz niepotrzebnych bo w każdym laptopie są wbudowane fabrycznie ). Niby bał się podsłuchów?  Wszędzie jesteśmy inwigilowani – a może nawet Twoja komórka  bez Twojej świadomości od dawna  nieustannie  Cię podsłuchuje bądź nagrywa w chmurze –  więc już nic więcej  nie zdradzisz  w rozmowie poprzez SKYPE bądź PALTALK  lub w osobistej rozmowie   !!!, w gronie Twoich rozmówców może już czeka kilku agentów lub w lokalu kilka pluskiew !

ps. jak zdobyć rozkłady zajęć najstarszych grup studenckich na kierunkach informatyki lub adresy mailowe kół naukowych ( Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki tych adresów nie ma bo nigdy nie potrzebowało ) to w trakcie przerw w wykładach szukałbym zainteresowanych przygotowaniem kilku takich innowacyjnych programów.

Serdecznie zapraszam chociaż na chwilę i chociaż na próbę na wieczorne darmowe, audiowizualne ( wszyscy widzimy się wzajemnie, rozmawiamy i jednocześnie piszemy na tablicy wszystkim widzianej ), grupowe ( 25 osób ) rozmowy – nie tylko WROCŁAWIAN- Polaków i Słowian ze wszystkich kontynentów – codziennie w skype od godziny 20.30 u: henryksw

Henryk Swół Wrocław hs421@wp.pl kom. 601424490 , w skype: henryksw

Od administratora: Henryk Swół jest członkiem wrocławskiej Unii Pracy.