Do pracy!!!

Opole, dnia 18.06.2019r

Do pracy!!!

Opozycja nie może liczyć tylko na afery Prawa i Sprawiedliwości, które dzięki telewizji publicznej rozgrywają się na drugim czy trzecim planie. Minęły 3 tygodnie a Opozycja w dalszym ciągu nie „ogarnęła się” i nie rozpoczęła przygotowań do je­siennej kampanii wyborczej. Chcąc sprawić PiS-owi psikusa, partie opozycji powin­ny wyznaczyć plan działania i wziąć się do intensywnej jego realizacji. Należy bły­skawicznie uzupełnić i dopracować założenia programowe, bo przecież każde ugru­powanie miało swoją ofertę programową dla suwerena. Patrząc na wyniki ostatnich wyborów do europarlamentu opozycja wiele czasu musi poświęcić wyborcom z Pol­ski wschodniej i południowo-wschodniej. Wyborcy tego rejonu kraju nie mogą czuć się opuszczeni przez opozycję. W tej części kraju PSL ma znaczące struktury, dlate­go warto też wesprzeć to ugrupowanie w działaniach zmierzających do odzyskania elektoratu tym rejonie. Odrzucić należy wszelkie odruchy zawiści.

Lewica podobnie jak po wielu wcześniejszych kampaniach przycupnęła i nie widać jej aktywności. Wystarczy popatrzeć na strony internetowe, na których ich ak­tywność i to marna, zakończona została na kampanii do Parlamentu Europejskiego. SLD może znowu liczy na Wielką Koalicję Obywatelską, że dzięki niej wprowadzi kilku posłów do Parlamentu. W przeszłości, ze względu na obawę utraty „palmy pierwszeństwa” na lewicy, SLD ze zwykłej zawiści nigdy nie potrafiło przyjąć odpo­wiedzialności za Lewicę w Polsce i zorganizować koalicję na uczciwych warunkach, by to właśnie lewica odniosła wspólny sukces. Bardziej koncentrowano się na elimi­nowaniu „konkurentów” lewicowych ze sceny politycznej aniżeli na stworzeniu sil­nej grupy kompetentnych polityków (kandydatów) ze wszystkich lewicowych partii. W tym miejscu warto przypomnieć dwa Kongresy Lewicy, które SLD wykorzystało do neutralizacji mniejszych lewicowych ugrupowań. Z kolei nowa partia na lewicy Wiosna już po pierwszej kampanii zupełnie się pogubiła i zapomniała co jest najważ­niejsze w działalności publicznej. Warto by działacze tej partii przypomnieli sobie na jakie wartości powoływali się w czasie swojej kampanii do Parlamentu Europejskie­go. Jeżeli mają z tym problem to przypominamy im, że to wiarygodność, bez której można zwijać się z areny działalności publicznej. Niestety w ostatnim czasie Wiosna prowadzi intensywne działania nad jej utratą. Szef tej partii Robert Biedroń poprzez brak zdecydowania przy rezygnacji z mandatu europosła spowodował, że w prasie podważana jest nie tylko Jego wiarygodność ale także partii Wiosna. Niestety odzy­skać wiarygodność będzie teraz bardzo trudno, zwłaszcza że do jesiennej kampanii do Sejmu i Senatu zostało już niewiele czasu. Z pewnością Przewodniczący Robert Biedroń dobrze wie, że wiarygodność traci się bardzo szybko ale odzyskuje bardzo długo.

Koledzy z lewicy apelujemy, „ogarnijcie się” i to szybko. Stwórzmy szeroki blok lewicy i ruszajmy do pracy. Po raz kolejny apelujemy do wszystkich ludzi lewi­cy, tak jak zaczął to czynić ś. p. Marszałek Aleksander Małachowski, okiełznajcie swoje chore, nadmiernie rozbuchane ambicje w sytuacji, gdy trzeba ratować Polskę. Dajcie szansę lewicowemu elektoratowi, by widząc naszą wiarygodność, jedność i nasz realny atrakcyjny program, z którym będzie się utożsamiał, mógł wreszcie wybrać swoich przedstawicieli, ludzi lewicy do Sejmu i Senatu. Pokażmy ludziom pracy i wielu innym grupom społecznym, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wyjątkowo zignorował, że w swoich działaniach będziemy koncentrować się na poprawie ich sytuacji.

Komentarz:
Zdzisław Grygiel

Unia Pracy w Opolu

tekst bez poprawek administratora.