Chronić dane osobowe.

 

Chronić dane osobowe.

Wypełniając większość dokumentów, w szczególności wszelkiego rodzaju umów, kontraktów, ect. w końcowej ich części napotykamy na formułę dotyczącą zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych. Najczęściej taką zgodę wyrażamy, nie będąc świadom tego czynu. Otóż zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna…dożywotnio! Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych to często jedno kliknięcie w klawiaturę komputera, bądź postawienie krzyżyka w odpowiednim kwadraciku. Cofnięcie tej decyzji jest praktycznie niemożliwe. W tym miejscu rodzi się pytanie i problem, kto nasze dane przetwarza i najczęściej nimi handluje? A, że handluje dowiadujemy się, kiedy jesteśmy „bombardowani” różnymi telefonicznymi, i nie tylko, propozycjami. Owszem, można zwrócić się do podmiotów przetwarzających dane osobowe do ich usunięcia, ale jest to w zasadzie działanie abstrakcyjne. Nasuwa się zatem pytanie, co w tej sytuacji należałoby zrobić, aby chronić dużą grupę bezradnych obywateli? Odpowiedź może być następująca, ustalić zasadę, że każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, albo dostarczający wiadomości reklamowe, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej,musiałby okresowo występować do adresatów o ponowną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Ale to wymaga działań legislacyjnych,dodam, niewielkich Wystarczy krótki zapis w ustawie o ochronie danych osobowych: „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wygasa po trzech latach od dnia jej udzielenia”. Niby proste, ale doświadczenie uczy, że sprawy proste wcale nimi nie są.