Adam Gierek o globalizacji

Strasburg, 16.05.2017r.
Sesja plenarna – Oświadczenie Komisji – Opanowanie globalizacji do 2025r.

Globalizacja jest jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed Europejczykami. I chociaż przyczyniła się do wzrostu gospodarczego w UE, to korzyści z niej płynące nie są ani automatyczne, ani równomiernie rozłożone. Jej skutkiem jest m.in. delokalizacja przemysłu i wzrost bezrobocia na wspólnym rynku. UE powinna dążyć do stworzenia nowych sprawiedliwszych zasad działania na globalnym rynku – odnieść się do unikania opodatkowania, pomocy państwowej oraz dumpingu społecznego. Należałoby wprowadzić uczciwy system podatkowy, dzięki któremu globalne korporacje nie mogłyby unikać płacenia należnej części podatków tam, gdzie zyski zostały wypracowane. Skuteczne instrumenty ochrony handlu oraz wzajemność (zrównoważenie) w stosunkach handlowych mogłyby pomoc w tym procesie. Należy wzmocnić ochronę socjalną oraz położyć nacisk na edukację i szkolenia, które pomogłyby obywatelom w dostosowaniu się do zmieniających się warunków globalnych. Również europejski przemysł oraz oczywiście zatrudnieni w nim pracownicy muszą być lepiej chronieni. UE powinna być swoistym przewodnikiem i aktywnie promować handel oparty na sprawiedliwych zasadach. To my musimy ustanawiać reguły, a nie podporządkowywać się regułom ustanowionym przez innych.

Tekst wystąpienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 maja 2017, zaprotokołowanego jako oświadczenie pisemne Adama Gierka, europosła Unii Pracy.