Marsz Wolności

PART_1526196263544 PART_1526195840023Członkowie wrocławskiej Unii Pracy zaznaczyli swój udział w warszawskim Marszu Wolności. Unia Pracy licznie była reprezentowana przez koleżanki i kolegów z organizacji zachodniopomorskiej, dolnośląskiej, wielkopolskiej, śląskiej, mazowieckiej. W trakcie marszu nawiązywaliśmy nowe znajomości z członkami innych organizacji, PO, Nowoczesnej, KOD-u, a także niezrzeszonymi. Warto było przemierzyć setki kilometrów, aby wziąć udział i zamanifestować swe przywiązanie do wolnościowych ideałów. Do zobaczenia za rok100_2790 (1) 100_2826 100_2835 100_2837 100_2839

1 Maja w Częstochowie

W Częstochowie z inicjatywy SLD, odbyła się 1 maja pikieta z okazji międzynarodowego Święta Pracy.
Jak każdego roku miejscem spotkania był Plac Pamięci Narodowej.
Wśród uczestników wiecu byli członkowie i sympatycy SLD, Unii Pracy, PPS, OPZZ oraz Samorządowcy.
Przewodniczacy SLD Marek Balt, w swoim wystapieniu podkreślił, że spotykamy się,
by upamiętnić krew przelaną przez robotników walczących o dobrą, godziwą pracę i płacę,
o sprawiedliwy podział wypracowanych dochodów, o przestrzeganie praw pracowniczych.
Krytycznie odniósł sie do działań obecnego rządu, który pozbawił policjantów emerytur,
a żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego godności i szacunku.
Zachęcił ludzi lewicy do kandydowania w wyborach samorządowych, by Częstochowa
nadal się rozwijała, a ludziom żyło się lepiej.
Po złozeniu kwiatów pod pomnikiem zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek
do najbliższego lokalu gastronomicznego.

1 Maja we Wrocławiu

100_2684 100_2737 100_2749Dorocznym zwyczajem, przedstawiciele środowisk lewicowych i weterani 1 Maja spotykają się pod pomnikiem konspiracyjnej organizacji polskich robotników przymusowych OLIMP przy ul, Zelwerowicza we Wrocławiu, aby oddać hołd pomordowanym przez niemiecki aparat represyjny. Były krótkie wystąpienia, nawiązujące do historii i teraźniejszości. Delegacja wrocławskiej Unii Pracy złożyła na obelisku wiązankę kwiatów i zapaliła znicz.

Moderator

Stanowisko Unii Pracy

Stanowisko Unii Pracy z dnia 25-04-2018 r

Unia Pracy sprzeciwia się lekceważącemu traktowaniu osób niepełnosprawnych przez obecny Rząd RP, który nie przestrzega przepisów prawnych i zasad moralnych.

Sejm RP w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych stwierdza iż, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi,  osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji,

poprzez brak:

-dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

-dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

-dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,

-nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,

-pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

-pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

-zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

-życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej

-posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

-pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

Przy obecnych otrzymywanych środkach finansowych dorosłe osoby niepełnosprawne nie są zdolne do samodzielnego , godnego życia .

Żądamy od Rządu RP realizacji postulatów, prezentowanych przez protestujące osoby niepełnosprawne – Unia Pracy jest z Wami !

„Polowanie”…

Opole, dnia 15.04.2018r

Polowanie” Prezesa Jarosława

Prezes PiS postanowił „zastawić sidła” na opozycję, która jest bezwzględna w debacie nad nieformalnymi, olbrzymimi nagrodami przyznanymi przez Panią Premier Beatę Szydło sobie i innym ministrom. Rzucił więc propozycję dokonania cięć wyna­grodzeń parlamentarzystom i samorządowcom. Nie bez powodu w tej propozycji znalazły się te dwie grupy. Prezes liczy na to, że w trakcie debaty nad tym projektem posłowie opozycji parlamentarnej będą bronić samorządowców, a być może niektó­rzy małostkowi posłowie spróbują zawalczyć o swoje wynagrodzenia. Ostateczne głosowanie nad tą ustawą i jego skutki mogą być rozegrane podobne jak głosowanie nad ustawą o liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. I podobnie jak wówczas, opozycja będzie posądzona o hipokryzję i brak wiarygodności. W ten sposób, w debacie o nagrodach ministrów i parlamentarzystów opozycja zostanie przed wyborami samorządowymi zneutralizowana w kwestii krytyki pazerności obecnej władzy.

Politycy opozycji deklarują, że będą bronić wynagrodzeń samorządowców za wszelką cenę, chociaż wiedzą że przy obecnym składzie sejmowym nie mają żadnych szans. Matematyka w tym przypadku jest bezwzględna, to znacz, że zastawiona na posłów przez Prezesa pułapka zaczyna spełniać swoją rolę.

W tej sytuacji opozycja parlamentarna, w zbliżającej się w tej kwestii debacie powinna rozważenia tylko 2 rozwiązania zaproponowane przez Leszka Millera. Pierwszym rozwiązaniem jest uznanie przez przedstawicieli opozycji parlamentarnej, że proponowane przez Jarosława Kaczyńskiego rozwiązanie dotyczące obniżki wynagrodzeń jest zwykłą grą polityczną ukierunkowaną na ratowanie wizerunku PiS-u po niechlubnych „nagrodach” i opozycja w tej grze nie zamierza uczestniczyć zwłaszcza, że nie ma mocy sprawczej, i że odium tej decyzji spadnie na PiS.

Drugim rozwiązaniem może być podjęcie gry z Prezesem i zaproponować ustawę z wyższym % obniżki wynagrodzeń. Wiadomo, że jeżeli zamiarem Jarosława Kaczyńskiego jest faktyczna obniżka wynagrodzeń, to niezależnie od tego co zrobi opozycja ustawa wejdzie w życie, co potwierdza dotychczasowa praktyka Sejmowa, ale w tym przypadku opozycja przynajmniej nie straci moralnego prawa do krytykowania pazerności Rządu. Ponadto dostanie ona jeszcze dodatkowy argument, że za ujawnienie niegodziwości Rządu karani są posłowie i samorządowcy. Zamiast pod pręgierz sprawiedliwości postawić Rząd RP na czele z Premierem, postawiono niewinnych posłów i samorządowców. Większa propozycja obniżki prawdopodobnie również nie przejdzie, gdyż i w tym przypadku dotychczasowa praktyka wskazuje, że ustawy opozycji w ogóle nie są procedowane. Odrzucane są one już w pierwszym czytaniu.

Szanowna Opozycjo! więcej uwagi i rozwagi w unikaniu „wnyków” zastawia­nych przez Prezesa. Ma On wielu doświadczonych doradców – „kłusowników” poli­tycznych, dwoje z nich właśnie wróciło do Rządu by doradzać Premierowi i Prezeso­wi PiS. Ten powrót został przyspieszony poprzez kombinacje prawne (sprzedaż spółki, bo na likwidację nie było czasu). Ten fakt wskazuje jak bardzo te osoby są pilnie potrzebne w kancelarii Premiera dla ratowania wizerunku Rządu PiS-u i samej partii.

Komentarz Unii Pracy w Opolu

Od moderatora. A może by tak pozbawić darmowych przejazdów i przelotów parlamentarzystów i pozostawić im delegacje. Przecież są oni pracownikami, a pracownicy jadąc służbowo, otrzymują delegację . Posłowie otrzymywaliby zwrot za służbowe, a nie prywatne przejazdy.

Przykra wiadomość.

Dnia 18 kwietnia 2018 r /przeżywszy 80 lat / zmarł nasz kolega Artur Dziuro -wieloletni członek Unii Pracy z Jawora . Osoba pogodna, zawsze mający czas dla innych , potrzebujących , wrażliwy na krzywdę ludzką .

Śpij spokojnie Kolego

                                                                     Elżbieta Zakrzewska

Przewodnicząca Rady Krajowej Unii Pracy

Czy lewica zmądrzeje?

Niestety, lewica nie mądrzeje. Takie można odnieść wrażenie po głosach prominentnych polityków lewej sceny politycznej kraju. Żadnych konstruktywnych wniosków po sromotnej klęsce w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Zamiast się jednoczyć, nadal każda z lewicowych partii trwa w swych okopach. Podejmowane próby przez Unię Pracy, aby stworzyć jednolity front walki ze skrajnie prawicowo – populistycznym Prawem i Sprawiedliwością nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Najgorsze jest jednak to, że niektóre partie lewicowe widzą wrogów w innych partiach lewicowych. Dokąd to prowadzi? Najbliższy dotąd koalicjant Unii Pracy, Sojusz Lewicy Demokratycznej nie widzi możliwości tworzenia koalicji wyborczej, chociaż zawłaszcza  koalicyjną nazwę komitetu wyborczego SLD Lewica Razem. Nie wiem czego się SLD boi, tego, że nie przekroczymy progu wyborczego? To w wyborach samorządowych nie ma większego znaczenia. Osiem procent w tych wyborach, to mizerny wynik. Stać nas na o wiele wyższy. Może to w końcu do wciąż aktualnego koalicjanta dotrze. Zapewne łatwiej w dogadaniu się byłoby młodym z SLD i UP, niż ze starszym pokoleniem w kierownictwie partii. Lewica ma szansę, trzeba ją wykorzystać. Jeszcze nie tak dawno mówiono o potrzebie tworzenia bloku totalnej opozycji wobec PiS. Nic z tego. PiS zaciera rączki. Platforma ubiła targu z Nowoczesną i uważa, że chwyciła Pana Boga za nogi.  Wcześniejsze zamiary porzuciła. Dzisiejsze sondaże dają bonus tym partiom, ale to chwilowe.  Zjednoczona Prawica ich zdystansuje. Ma na to sposoby. Często ohydne, jednak skuteczne. Zatem nadal jest szansa dla lewicy na mocne zaistnienie w najbliższej samorządowej kampanii wyborczej, a to byłaby przepustka do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Idźmy razem, bo w jedności siła. Od zawsze.

Unitek

Nazwisko autora znane administratorowi.

„Wybory Prezydenta Wrocławia…”

Wybory Prezydenta Wrocławia to nie konkurs Miss Wrocławia, a POLITYKA.

Nie zawsze można głosować na osobę najbliższą sercu, ZAWSZE trzeba realizować cele polityczne. A takim celem Unii Pracy, zarówno na płaszczyźnie ogólnopolskiej jak i we Wrocławiu jest niedopuszczenie do władzy kandydatów PiS.

Kandydatura Ujazdowskiego w tych warunkach zwiększa szanse na realizację naszego celu. Nie wiemy kto zostanie prezydentem Wrocławia, ale prawdopodobieństwo, że kandydat/ka PiS bez wątpienia dzięki tej kandydaturze zmaleje.

W 2002 r. SLD i Unia Pracy zdecydowały się wystawić kandydaturę Lidii deOedenberg nie dlatego że była działaczką lewicy, bo nią przecież nie była, ale dlatego , że była osobą z poza polityki , kojarzona jeżeli już to z politycznym centrum. Celem takiego wyboru było pozyskanie elektoratu centrowego, bo wszystko, co na prawo od centrum, było już domeną Dutkiewicza. Wybór ten doprowadził naszą kandydatkę do drugiej tury wyborów i 15 mandatów radnych. Gdy cztery lala później lewica zdecydowała się na kandydaturę wielce zacną, ale zdecydowanie kojarzoną z SLD wynik był już jednocyfrowy. Plus dwa mandaty radnych. To są fakty z których trzeba wyciągać polityczne wnioski.

Od czerwca 2017 r. wspieraliśmy kandydaturę prof. Alicji Chybickiej, czynnie uczestniczyliśmy w pisaniu jej programu wyborczego. W warunkach gdy nie ma już jej kandydatury, ale współtworzony przez nas program z pełnym poparciem prof. Chybickiej przejął nowy kandydat brak jest przesłanek, byśmy mieli porzucić rozpoczęte dzieło.

Kandydatura osoby głęboko związanej z miastem ma oczywiście wiele zalet, ale nie jest też pozbawiona wad. Posiadanie szczegółowo wyrobionego zdania w konkretnych wrocławskich sprawach może sprawiać , że osoba może nie być skłonna do głębszych przemyśleń i słuchania innych racji. Czasami to wyrabiane przez lata sympatie lub antypatie biorą górę. Spojrzenie „z zewnątrz” na konkretny problem, bez wcześniejszego bagażu, może dać często lepsze na końcu wyniki. Są zapewne we Wrocławiu osoby, które z zamkniętymi oczami mogę opowiadać o problemach i wyzwaniach każdego z ponad czterdziestu osiedli z osobna. Ale to wcale nie musi oznaczać , że będąc prezydentem będzie w stanie je sprawnie rozwiązywać.

Organizmem tak dużym i tak złożonym nie da się jednoosobowo. Prezydent, ktokolwiek by nim nie był będzie musiał korzystać z wiedzy i doświadczenia szerokiego grona współpracowników. To oni mają mu dostarczać szczegółową wiedzę w konkretnych zagadnieniach i wskazywać wielowariantowo ścieżki optymalnych decyzji. I po części od tego jak je sobie dobierze to grono współpracowników będzie zależał jego sukces. Ale to na prezydencie miasta będzie ciążyło zadanie ważenia często ścierających się racji, uważnego czytania analiz i podejmowania wiążących decyzji. To jego osobowość, a często chart ducha decydować będzie ostatecznie o jakości zarządzania miastem.

Osobiste poglądy polityczne, nie muszą, a wręcz nie powinny mieć na to głębszego wpływu. Profesjonalny menadżer pozostawia je po prostu „w domu”.

Miastem nie powinno się zarządzać w celu realizacji lewicowych, prawicowych ani żadnych innych celów politycznych.

M.P.

„Czas triumfu i radości…”

 

Czas triumfu i radości nadejdzie szybko, PiS się sypie, ponieważ zapowiadany umiar, pracowitość, pokora zamieniły się w chamstwo, pazerność, chciwość i pogardę dla człowieka prostego. A jak napisał poeta: „który krzywdzisz człowieka prostego, nie bądź bezpieczny”…

Pierwszy czarny marsz wywołany pierwszym podejściem PiS do sprawy aborcji stał się dla mnie przełomem. Do akcji ruszyli spontanicznie ludzie dobrej woli, którzy chcieli powiedzieć PiS-owi – stop! Są granice ograniczania wolności. Nie będzie nad Wisłą ciemnogrodu, nie będzie fundamentalizmu religijnego, nie będzie dominacji jednego Kościoła nad innymi wyznaniami, nad niewierzącymi. Nie wyrażamy zgody na autorytarne rządy. Później dołączyły do „czarnych marszów” inne ruchy obywatelskie takie jak KOD czy Obywatele RP.

Opozycja i gros świadomego społeczeństwa było jednak w swego rodzaju letargu, trwało w osłupieniu po PiS-owskim Blitzkriegu, panowała depresja, poczucie niemocy, braku sensu działania, no bo ich prezydent, ich premier, ich rząd, w parlamencie triumf monopartii, a nad tym wszystkim żoliborsko-nowogrodzki szeregowy poseł żądny krwawej zemsty za zamordowanie brata, brata, prezydenta tysiąclecia, najwybitniejszego męża stanu, de facto przywódcy Solidarności, której nominalny twórca i przywódca był zwykłym Bolkiem – rzezimieszkiem.

Opozycja zajmowała się wyłącznie sama sobą, dokonywała aktów strzelistych w postaci wyjazdów na Maderę z niesakramentalnie niepoślubionymi kobietami, pączkowała przez podział. PO atakowało Nowoczesną, Nowoczesna PO, PSL był zdystansowany, SLD kojarzyło się głównie z żółtym sweterkiem i żalami do Zandberga oraz Nowackiej, a ci z kolei mieli żal do siebie i do SLD. Leszek Miller starał się być oryginalny w swoich wypowiedziach, ale wychodziło niespecjalnie, szczególnie po wystawieniu tytanki intelektu Ogórek jako kandydata lewicy w wyborach prezydenckich. Generalnie obraz niemocy, nędzy i rozpaczy. A PiS szalał. Tak gwałtownie demolował Polskę, w takim tempie, że po prostu ręce opadały.

W dyskusjach Polaków przeciwników PiS twierdzono, że nic nie można, że PiS będzie rządził przez kilka kadencji, pewnie kiedyś ten koszmar się skończy, ale my, dzisiejsi pięćdziesięcio i sześćdziesięciolatkowie raczej tego nie doczekamy, a jeśli doczekamy to jako weseli, z demencją staruszkowie i nie będzie to miało już dla nas większego znaczenia.

Zemsta PiS na reżimie UE

Ale PiS nie jest bezbłędny, nawet jeśli oni (bo to są „oni”) sami w to wierzą. Projekt PiS polegał na odczytaniu myśli i uczuć środowisk mniej lub zupełnie nieelitarnych, ludzi sfrustrowanych, pomijanych, mniej zdolnych, mniej przedsiębiorczych, gorzej wykształconych, zakompleksionych, nieznających świata lub znających ten świat wyłącznie z tanich linii lotniczych oraz wczasów „last minute”. Ci ludzie po pierwszej radości z upadku komuny, nasyceniu się tym, że nie ma kartek, że elity PRL-owskie dostały w kość, że w sklepiku wiejskim jest wszystko co potrzebne na co dzień, najtańsze piwo, a ksiądz miejscowy nie jest już „represjonowany” i można słuchać mszy w radiu, a w każdej uroczystości państwowej od szczebla centralnego po gminny bierze udział osoba duchowna, prawie wyłącznie z Kościoła katolickiego, zaczęli odczuwać frustrację, ponieważ zobaczyli, że nowe elity mają jeszcze lepiej, że nie latają tanimi liniami, tylko „normalnymi”, że piją drogie wina i whisky, że jedzą ośmiorniczki, a kolacja kosztuje tyle co ich renta, że podróżują po świecie, a nie tylko do Hurghady czy innego hotelu *** z „all inclusive”, że jeżdżą innymi samochodami niż wyklepany, piętnastoletni golf ze szrotu.

PiS to świetnie odczytał, dodał „nadbudowę” w postaci nacjonalizmu, wroga zewnętrznego roznoszącego pasożyty i niebezpieczne zarazki i „głębokiej, ale teologicznie mocno zubożałej, polskiej religijności” w postaci kołysania się przy dźwiękach ulubionej piosenki JP II – „Barki”.

Wreszcie dał satysfakcję niezbędną środowiskom nieelitarnym, czyli państwową zemstę na elitach. I to zemstę charakterystyczną dla wszystkich rewolucji, bo zemstę poniżającą beneficjentów czasów minionych – „reżimu UE i PO”.

Ja, jako lekarz…

Od pierwszego Czarnego Marszu, od wielkiej demonstracji KOD w Warszawie uparcie twierdzę, że upadek PiS będzie bardzo spektakularny i zaskakująco szybko nadejdzie. Opieram swoje przekonanie nie na głębokich dywagacjach filozoficzno-ekonomiczno-historyczno-politycznych czy byciem ekspertem od wszystkiego, ale na podstawie obserwacji ludzi, jaką daje mi wykonywanie zawodu. Nie wszyscy ci ludzie stanowią wysublimowaną elitę społeczeństwa, ale od wszystkich można się czegoś nauczyć. Czasem nawet tego, jak nie należy postępować i do jakiego stanu nie należy się doprowadzać.Obserwuję, jakie gazety leżą na stolikach przyłóżkowych i jaki program płatnej telewizji jest włączony na sali chorych. Otóż może to wywołać szok warszawskich elit, ale na ich stolikach prawie nigdy nie widzę Wyborczej, Polityki i Tygodnika Powszechnego i prawie nigdy nie oglądają TVN.

W osiedlowym sklepiku główne zakupy to paczka papierosów, „małpeczka”, najtańsze piwko, zawierająca proste węglowodany, najtańsza bułka i do tego baton-słodki i bez żadnej wartości odżywczej.W saloniku prasowym kupują głównie kupony Lotto lub innych gier, których nazw nawet nie pamiętam. Wydają na tę ułudę bogactwa i „pańskiego życia bez wysiłku” często po kilkadziesiąt złotych polskich. I to wydają z bieda-rent i bieda-emerytur.

Zniesmaczenie nie elit

Takie obserwacje „prostego ludu” pozwalają mi sformułować wniosek, że istnieje pewna bariera i granica akceptacji wstydu i pozwolenia na oszukiwanie samych siebie. I ta granica została przez PiS przekroczona. Pazerność ludzi PiS-u, taka ludowo-przaśna pazerność nuworyszy, ludzi, którzy w najbardziej optymistycznych snach nie mogli nawet marzyć, że znajdą się w tym miejscu, w którym się znaleźli, że będą mieli ochroniarzy i samochody z kierowcą, że pokażą ich kamery i będą mieli pod nosy podtykane mikrofony, czyli kariery typu z „apteki w Łomiankach na salony”, salut wyprężonych pułkowników i generałów, spowodowała zniesmaczenie nawet prostych ludzi, nawet beneficjentów 500+.

No i po drugie, obudziła się wreszcie opozycja, zaczęła się łączyć, a nie dzielić, zaczęła podejmować wspólne inicjatywy, wystawiać wspólnych kandydatów w wyborach i najważniejsze, zaczęła do ludu mówić językiem ludu, a nie warszawskich salonów. Przestano przekonywać do Zygmunta Baumana, którego lud nie zna i go nie obchodzi, zaczęto używać właściwego języka komunikacji: afera, wiele afer, afera SKOK, premie i nagrody, złodzieje, koryto, dorwali się do koryta, objęli państwowe posady, obciach w Europie, USA przeciw nam, nie przyjmą Dudy i Morawieckiego, wojna ze wszystkimi, pazerni księża pedofile itd.

PiS każdego dnia daje dziesiątki i setki powodów do obciachu. Bo to rzeczywiście prostacy, wyrażający ludowe cwaniactwo, „polską zaradność”, chciwość tu i teraz, knajacki język.Misternie budowane sensacje i afery, jak choćby zamach smoleński sypią się w proch i pył i aktualnie nawet najprostsze jednostki już w dywagacje Macierewicza i jego mniej niż żałosnych ekspertów jak Berczyński, Nowaczyk czy Binienda, nie wierzą.

PiS się sypie

A jednak dzień, kiedy na pierwszej stronie „Gazety Wyborczej” zobaczyłem triumfalną wiadomość „12 proc. mniej”, serce we mnie zamarło. Bo to, że PiS pada, to oczywiste. Ale właśnie teraz musimy być jak niemieccy piłkarze. Walczyć do ostatniej minuty, nie podnosić rąk do góry, koncentrować się, trzymać nerwy na wodzy, odrzucać radość ze zwycięstwa, którego jeszcze nie ma. Ono jest zapewne bardzo blisko, bo nawet ludzie prości nie tolerują, kiedy ktoś sobie z nich drwi, ośmiesza i nakłada na ich barki bagaż obciachu. Ale ręce w górze będą po wyborach, kiedy PiS zostanie odsunięty od władzy,

Funkcjonariusze pisowskiego reżimu zaczną walczyć zwyczajnie o siebie. Przecież część z nich będzie siedzieć. Ci nieprawnie ułaskawieni, ci łamiący Konstytucję, ci wycinający lasy, policjanci służący partii, a nie Polsce, Państwu i Konstytucji, służalczy sędziowie, służący Ziobrze, a nie prawu czy nawet prezesi państwowych spółek, opóźnieni wiekowo absolwenci wieczorowych szkół parawyższych w Radomiu, którzy wujów okradali w młodości.

A więc nie czas na triumfalizm. Nie czas na ręce w górze, tak jak Błaszczykowski w 89. minucie meczu w Gdańsku z Niemcami, kiedy schodził z boiska w wyniku cwaniackiej, taktycznej zmiany, by po minucie leżeć w rozpaczy na murawie, kiedy Niemcy doprowadzili do remisu.

Czas triumfu i radości nadchodzi, zbliża się bardzo szybko, PiS się sypie, ponieważ zapowiadany umiar, pracowitość, pokora, zamieniły się w chamstwo, pazerność, chciwość, pogardę dla człowieka prostego. A „który krzywdzisz człowieka prostego, nie bądź bezpieczny”, jak pisał Wielki Poeta!

Nie czas na zamianę depresji na triumf. Czas jest na pracę i na bycie przyzwoitym, jak mawiał Bartoszewski i czas na to, co ważniejsze od życia, czyli wolność, jak mawiał Marek Edelman.

Maciej Michalik, prof. UWM w Olsztynie