Łańcuch światła, Wrocław Twierdza Demokracji

Codziennie, od wielu tygodni „spacerowicze” spotykają się pod Pręgierzem na wrocławskim rynku, aby wyrazić swój sprzeciw temu, co rządzący wyprawiają z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. I tak będzie do czasu, kiedy Komisja Europejska nie zareaguje zdecydowanie, to znaczy, nie postawi Polski przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Mówimy stanowcze nie, łamaniu Konstytucji.

Wybory, wybory…

http://www.gazetawroclawska.pl/wybory-2018/a/po-tworzy-koalicje-uczciwej-zmiany-zobacz-kto-stoi-za-kazimierzem-ujazdowskim,13327588/

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23656117,ujazdowski-przedstawil-koalicje-z-ktora-pojdzie-do-rady-miejskiej.html

Komunikat

Serdecznie zapraszam na spotkanie otwarte  do sali konferencyjnej (wyposażonej w sprzęt audiowizualny i Internet ) oraz na kawę  w IDEA BANK we Wrocławiu ul. św.Mikołaja 72 (parter)  – w pobliżu północno-zachodniego narożnika Rynku w każdą środę –  godz. 16.00   do 18.00.

Celem spotkania :
– prezentacja właściwości :  
www.forum.wolni-solidarni.pl
– prezentacja darmowych komunikatorów grupowych audiowizualnych ( wszyscy polskojęzyczni i zebrani  z 7 kontynentów w wirtualnej sali konferencyjnej  ( 25-osób w SKYPE lub 300 uczestników w PALTALK )  widzimy się wzajemnie, rozmawiamy głosowo, jednocześnie piszemy na tablicy wszystkim widzianej )  użytkowanych od kilkunastu lat przez 120 innych narodowości  celem odbycia narad, szkoleń, wyborów jawnych lub tajnych, wieców, seminariów naukowych, spotkań rodu, spotkań towarzyskich, w grupach zainteresowań, uczniów  danej klasy lub grupy studenckiej, spotkań religijnych, cyklicznych spotkań ludu z ich  lokalnymi działaczami samorządów lub kultury lub turystyki  i sportu, bądź z przywódcami  politycznymi, autorytetami, ….

Stwórzmy zespoły do tworzenia projektów i do ich realizacji !

Stwórzmy zespoły do tworzenia i wykonania projektów innowacyjnych – mam nadzieję z pomocą partii.

1. aplikacja w komórce ratunkiem dla niedosłyszących,

2. praca zdalna uwięzionych,

3. komórki telefoniczne lepsze w nagłaśnianiu sal i dla komunikacji grupowej  w marszu, wiecu, manifestacji, wycieczce grupowej, ..

4 systemy nagłośnień busów i pociągów w dyspozycji podróżnych,

 

5. reprywatyzacje do wartości nieruchomości w dniu po zakończeniu II WŚ i w postaci działek na polach nowej WarszawyBis na nowych terenach w Polsce  w pobliżu centrum logistycznego i  JEDWABNEGO SZLAKU,

6. drukarka 2D i 3D dla malowania lub wykonywania  płaskorzeźb na ścianach budowli,

7. „doliny krzemowe” i dla osiedlania najlepszych absolwentów w swojej gminie dzięki darowaniu przez burmistrza działek budowlanych,

8. likwidacja kilkunastoletniego zapóźnienia w stosowaniu audiowizualnej internetowej komunikacji grupowej zwłaszcza poziomej ,

9. organizacja konferencji naukowych dla KoRReUS-a,

10. popularyzacja nowej formy firmy: AKCJONARIAT PRACOWNICZY,

11. upowszechnienie UMÓW WSPÓLNIE KONTROLOWANYCH (producent, przetwórca, handel),

12. dolnośląska „Zielona Dolina”,

13. miernik i monitoring komfortu sal dla grupowego pobytu ludzi,

14. internetowa swatka podaży i popytów innowacji w www,

15. uczelnia bez murów i budowli,

16. ZUS bez pracowników i bez gmachów,

17. zdalne poprzez SKYPE lub PALTALK doskonalenie umiejętności informatycznych dla prawie wszystkich w grupach różnie zaawansowanych  – korepetytor objaśnia głosem i wskazuje swoim kursorem gdy swój ekran udostępnił wszystkim słuchaczom ,

18. pewnego dnia na osi wieków zaistnieje  taki punkt czasowy , że procesor w zwykłym ubraniu człowieka – monitorujący parametry ( temp., %wilgotność   3 mm warstwy  powietrza przy skórze o pow. ok. 2 m2 – będzie zarządzał mini urządzeniami ( także dla odpowiedniej krotności wymiany powietrza )  by  parametry te  zapewniały komfort lub nawet odpowiednie leczenie i hartowanie osoby –  zużywając  w ciągu doby energię zmagazynowaną zaledwie w kilku bateriach komórki telefonicznej,

19.   stwórzmy stronę www upowszechniającą obligatoryjnie i niezwłocznie każdy projekt ( wraz z harmonogramem i preliminarzem ) złożony w celu pozyskania dotacji z samorządu , z rządu, od UE – – Naród  będący suwerenem (?) ma niezbywalne prawo znać i kontrolować te strugi naszych pieniędzy  obecnie rozdysponowywane i tajnie rozliczane przez układy ,

20. dokonajmy by na stronie www każdej gminy były zakładki: OGŁOSZENIA DROBNE darmowe samodzielnie zamieszczane przez mieszkańców i firmy z tej gminy, FIRMY i OSOBY w gminie – prezentujące swe podaże i popyty,

21. spowodujmy by:

a/ wszystkie projekty ( także na zagraniczne staże i praktyki studentów ) z dofinansowaniem UE, rządu i samorządów niezwłocznie wraz preliminarzami i harmonogramami były publikowane w Internecie,

b/ każdy rachunek i faktura stawały się dokumentem kosztu w firmie dopiero po dniu udokumentowania zapłaty,

c/ suweren/obywatel gminy/ członek wspólnoty lub właściciel mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej  – gdy tego sobie zażyczy – to mailowo dostaje skany wszystkich dokumentów księgowych z całego uprzedniego miesiąca  do 10-tego dnia miesiąca następnego – pod rygorem kary dwuletniego pozbawienia wolności  za niedopełnienie tej powinności przez wykonującego służebnie zarząd gminą, wspólnotą, spółdzielnią mieszkaniową, firmą z akcjonariatem pracowniczym.

Poszukuję  współudziałowców  dla: przygotowania projektu innowacyjnego, wykonania  i pozyskania dotacji UE np. :
Komórka telefoniczna może mieć taką aplikację, że w przedziale słyszalności człowieka nadaje dźwięki stałej mocy poprzez słuchawkę do mojego ucha o częstotliwościach kolejno większych np. o 200Hz, a ja każdej częstotliwości nadaję swoją ocenę subiektywnej słyszalności naciskając klawisz komórki od 1(nie słyszę) do 9 ( słyszę bardzo dobrze), potem aplikacja odwraca tę krzywą słyszalności i  wzmacnia dźwięki docierające do mikrofonu komórki w przedziałach mojego niedosłuchu, a nawet ta aplikacja mierzy w miedzy czasie poziom szumów z otoczenia i ten szum odcina – porozmawiamy o tym z plusem,LG, … i z producentami aparatów komórkowych. Aplikację tworzymy.

Potrzebne nam:  dodatkowi  programiści ( informatycy ) i fachowiec aparatury słuchu, patent, silny opiekun polityczny, kąt w EiT, stworzenie projektu dla pozyskanie drobnych funduszy, negocjacje z producentami komórek telefonicznych….

może   1 milion niedosłyszących Polaków  kupi taką aplikację do swojej komórki za minimum 20 zł to nasz  dochód 20 000 000 zł,

a niedosłyszący Polacy zaoszczędzą po 3 000 zł albo nawet po 13 000 zł, a to jest zysk Polaków: od 3 000 000 000 zł aż po prawie  13 000 000 000 zł ( 13 mld zł ),

a sam NFZ  zaoszczędzi po 750zł dofinansowywania na każdym =   750 000 000 zł (750 mln zł ).

a może aplikację kupi 20 mln Polaków to zysk wyniesie…..
a może aplikacje sprzedamy Chińczykom zamiast kupować od nich aparaty słuchowe po 100 $ , gdy te aparaty Polakom sprzedawane są w Polsce w Gabinetach Słuchu  w cenie po kilka lub kilkanaście tysięcy złotych
a najważniejsze to wygonimy   20 tys grabieżczych  gabinetów słuchu z Polski i NFZ przy okazji !

W olbrzymiej sali lub podczas marszu      lub wycieczki z klasą szkolną to moja komórka może być routerem !    i może stale być połączona – skonfigurowana hasłem – z każdą komórkę ucznia poprzez wi-fi , i również do tego nieobecnego bo w szpitalu,  poprzez skype, z moją komórką-routerem i wszyscy możemy głosowo i mową ciała dyskutować i wszyscy  widzieć się wzajemnie ,  a nawet w  tym celu kupię za 120 zł routher większej mocy i będę nosić zasilany baterią.

W szkołach Minister Edukacji Narodowej od kilkunastu lat winny jest zapóźnianiu Polaków bo nie dostrzegł potrzeby ujęcia w programach chociaż trzech lekcji informatyki dla nauki komunikatorów audiowizualnych darmowych ( także dla grupowych konferencji ) np. skype , paltalk, …….. ( nauczyciele też ignorują bo nieuki w tym zakresie ! )- za to upowszechnia się, zwłaszcza wśród liderów politycznych, moda na pogardę dla audiowizualnych konferencji internetowych, a przecież także wiele kierunków studiów mogłoby zaistnieć bez użycia murów i budynków uczelni – poprowadźmy taką uczelnię, a gdyby Pan Premier rozporządzeniem spowodował, że każdy wykład wykładowcy akademickiego ( zatrudnionego przecież na państwowym etacie ) ma być sfilmowany i staje się publiczną własnością Polaków dostępną bezpłatnie do internetowego pobrania z wirtualnych półek Biblioteki Narodowej, a egzaminy każdego kierunku i przedmiotu może odpłatnie również każdy obywatel zdawać zdalnie – to spowoduje to lawinowy efekt w edukacji Narodu.

Przed laty namawiałem Andrzeja Leppera by poprzez skype zdalnie często bywał widziany na ścianie i przemawiał i widział wszystkich oraz słyszał zebranych na zebraniu terenowym (wiejskim) ( np. w gminnej szkole wyposażonej w projektor, komputer i Internet ) lub spraszał na seminaria aktyw terenowy dla kształcenia kadr dla partii i dla samorządów ) w wirtualnej w 300-osobowej darmowej paltalk-owej sali konferencyjnej – nawet podarowałem Mu kamerkę z mikrofonem nabytą w cenie kilkunastu zł ( jeszcze kilka takich kamerek zalega mi w szufladzie, a stosy takich na półkach w każdym supermarkecie teraz niepotrzebnych bo w każdym laptopie są wbudowane fabrycznie ). Niby bał się podsłuchów?  Wszędzie jesteśmy inwigilowani – a może nawet Twoja komórka  bez Twojej świadomości od dawna  nieustannie  Cię podsłuchuje bądź nagrywa w chmurze –  więc już nic więcej  nie zdradzisz  w rozmowie poprzez SKYPE bądź PALTALK  lub w osobistej rozmowie   !!!, w gronie Twoich rozmówców może już czeka kilku agentów lub w lokalu kilka pluskiew !

ps. jak zdobyć rozkłady zajęć najstarszych grup studenckich na kierunkach informatyki lub adresy mailowe kół naukowych ( Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki tych adresów nie ma bo nigdy nie potrzebowało ) to w trakcie przerw w wykładach szukałbym zainteresowanych przygotowaniem kilku takich innowacyjnych programów.

Serdecznie zapraszam chociaż na chwilę i chociaż na próbę na wieczorne darmowe, audiowizualne ( wszyscy widzimy się wzajemnie, rozmawiamy i jednocześnie piszemy na tablicy wszystkim widzianej ), grupowe ( 25 osób ) rozmowy – nie tylko WROCŁAWIAN- Polaków i Słowian ze wszystkich kontynentów – codziennie w skype od godziny 20.30 u: henryksw

Henryk Swół Wrocław hs421@wp.pl kom. 601424490 , w skype: henryksw

Od administratora: Henryk Swół jest członkiem wrocławskiej Unii Pracy.

Protest

Liczne grono mieszkańców osiedla Gajowice wraz z radnymi osiedlowymi podjęli akcję protestacyjną w sprawie próby sprzedaży budynku po V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grochowej 13. Od roku  obiekt stoi pusty, niszczeje, a to jest świetny kęsek dla deweloperów. Budynek wraz z działką to powierzchnia 1 ha, zatem można by tu wybudować kilka budynków mieszkalnych, sprzedać mieszkania na pniu i mieć z tego dużą kasę. Można by, gdyby nie opór mieszkańców. Ponad 20. tysięczne osiedle nie ma placówki kulturalnej, a rada osiedla gnieździ się w małym lokalu przy ul. Lwowskiej 43. Radnym i mieszkańcom marzy się, aby w budynku poszkolnym powstał obiekt wielofunkcyjny, gdzie wielopokoleniowy, w którym spotykaliby się seniorzy, juniorzy i młodziki, używając języka sportowego. Gdzie można by napić się kawy, pograć w szachy, karty, pomalować, pośpiewać (osiedle ma swój chór). Protestujący podnosili również sprawę targowiska. Prezydent Wrocławia podczas spotkania z grupą radnych obiecał wydzielić część boiska szkolnego na cele targowiska.  Nic w tej sprawie nie uczyniono. Handlujący warzywami, owocami i drobnymi starociami rozkładają się przy ul. Jemiołowej w warunkach urągającym wszelkim zasadom bezpieczeństwa i higieny. Tego Ratusz nie dostrzega. Sprawa, według magistratu jeszcze nie została rozstrzygnięta, jest na „warsztacie” . Akcję wspierają media nagłaśniając temat. Jesteśmy pełni optymizmu.

Zmiana dyżurów biura.

Szanowni Państwo, zmianie ulega dzień tygodnia, w którym pełnione są dyżury osób funkcyjnych, z wtorku na środę w godzinach 18.00 -19.30.  Nasz adres: Wrocław, ul. Kościuszki 35a I p. lok.1

W co gra Unia Pracy?

Niedawno zadałem pytanie, w co gra SLD i starałem się dać odpowiedź. Dzisiaj przyszła kolej, aby to samo pytanie zadać mojej partii – Unii Pracy. A, że gra, nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości ( i też nieczysto). W partii wyłoniły się dwa nurty. Jeden to zwolennicy bliskiej współpracy z SLD i innymi małymi ugrupowaniami lewicowymi. Drugi, otwarty na szeroką współpracę z wszystkimi ugrupowaniami przeciwstawiającymi się polityce PiS. Do tej należy m.in. Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL, Europejscy Demokraci. Przedstawiciele drugiego nurtu widzą szansę w niedopuszczeniu Zjednoczonej Prawicy do opanowania samorządów, a w dalszej kolejności Europarlamentu, a także pozbawienia większości parlamentarnej  w przyszłorocznych wyborach do Sejmu i Senatu. Tylko zjednoczona opozycja może tego dokonać, a w tej opozycji powinno być miejsce dla Unii Pracy. Koalicja z SLD Lewica Razem, to stracona okazja na bycie w wielkiej grze. Dziwić może, że tego nie dostrzegają niektórzy członkowie Rady Krajowej i Zarządu Krajowego partii. Potrafię zrozumieć działaczy  SLD. Na tę partię solidnego bata trzyma w ręku Prawo i Sprawiedliwość. W każdej chwili może go użyć. Wtajemniczeni wiedzą o co chodzi. Niewtajemniczonym mogę podpowiedzieć telefonicznie. Zatem w co gra Unia Pracy? Za jedynkę do sejmiku w Poznaniu, bo o kolejnej jedynce zapomnijmy, warto się sprzedawać? I tak szanse na mandat z listy SLD Lewica Razem są niewielkie. A co z przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego , Sejmu i Senatu? Już wiadomo, że zostanie, na niekorzyść dla partii z niskim poparciem, zmieniona ordynacja wyborcza. Trzymandatowe okręgi wyborcze będą preferować partie z dużym poparciem procentowym. Zatem koalicja SLD Lewica Razem nie ma szans na żaden mandat! Niewykluczone, że PiS posunie się jeszcze dalej i zmieni ordynację do parlamentu krajowego. Np. podniesie próg wyborczy do 10%. Czy SLD zdecyduje się na budowę koalicji wyborczej? Na 100 procent – nie. Zatem co nam pozostanie? Albo start z list tego ugrupowania, albo? No właśnie. Otworzyła się szansa na wspólny start z Koalicją Obywatelską. Dlatego- moim zdaniem- powinniśmy podjąć wyciągniętą do nas dłoń i wspólnie wystartować w „trójpaku wyborczym” z Koalicją Obywatelską. Trzeba podkreślić, że już w wielu powiatach taka koalicja powstała, w której znalazło się miejsce dla Unii Pracy. Za powodzenie tego przedsięwzięcia trzymam kciuki.

Andrzej Puzio, optymista.

Deklaracja

D E K L A R A C J A

Prawica niszczy dorobek III RP. Polska demokracja i praworządność są zagrożone. Rządzący łamią Konstytucję, odbierają głos Parlamentowi, niszczą międzynarodową pozycję i dobre imię Polski, naruszają niezależność władzy sądowniczej, odbierają obywatelkom i obywatelom wolność zgromadzeń a kłamstwo i zniesławienie czynią fundamentem polityki. Sprzeciwiamy się temu. Chcemy lepszej Polski i dlatego zostanie powołany Koalicyjny Komitet Wyborczy „SLD – Lewica Razem”.Łączy nas wspólny system wartości, którego istotą jest sprawiedliwość społeczna, wolność ograniczona jedynie prawem i swobodami współobywateli, bezpieczeństwo państwa i jego mieszkańców, dbałość o godne warunki pracy i wysoki poziom życia polskich rodzin.

 

  • Szanujemy Konstytucję, którą przyjął i popiera Naród. 
  • Jesteśmy przekonani o niezbędności realizowania praw człowieka w stosunku do każdej i każdego, wyrażamy uznanie dla dążeń emancypacyjnych grup społecznych dotąd dyskryminowanych i zasady „każdy inny – wszyscy równi”. 
  • Twardo opowiadamy się za pełną realizacją równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Walczącym o poszanowanie swych praw i wolności kobietom polskim gwarantujemy wsparcie i pomoc w odzyskaniu prawa do decydowania o sobie.
  • Będziemy walczyć o świecki charakter naszego państwa. 
  • Podkreślamy naszą wolę umacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej, do której wprowadził nas rząd SLD-UP i Prezydent Aleksander Kwaśniewski a społeczeństwo zatwierdziło w ogólnonarodowym referendum.
  • Będziemy budowali dobre stosunki z naszymi sąsiadami.
  • Łączy nas także przywiązanie do wspólnej historii i tradycji polskiej lewicy.


Czcimy wysiłek i ofiarność Polskiej Partii Socjalistycznej włożone w odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Nie pozwolimy zapomnieć o pracy pokoleń, które odzyskaną Niepodległą budowały w dwudziestoleciu międzywojennym, walczyły o nią na wszystkich frontach II Wojny Światowej a potem w trudzie odbudowały i budowały zarówno podczas 45 lat PRL, jak i po 1989 roku. Z szacunkiem odnosimy się do pracy tych, dzięki którym w Polsce Ludowej dokonał się skok cywilizacyjny w nowych bezpiecznych granicach naszego państwa. 

Konstytucja, akces do Unii Europejskiej, ponad stuletnia historia polskiej lewicy, wielki wysiłek odbudowy kraju z ruin i budowa Polski Ludowej, awans społeczny milionów ludzi, powszechny dostęp do edukacji i służby zdrowia, prawo do pracy w godnych warunkach i za godziwą zapłatę, prawo do wypoczynku po pracy –  to nasza duma i nasz wspólny dorobek, którego nie pozwolimy zniszczyć. To one stanowią o naszej wiarygodności, o naszej sile.

Nasze porozumienie jest otwarte dla wszystkich, którym bliskie są wartości przez nas wyznawane. Są one zawarte w dokumentach II Kongresu Lewicy, do którego dorobku nawiązujemy.

Stwierdzamy, że po dokonaniu oceny obydwu kampanii wyborczych do samorządów i Parlamentu Europejskiego wspólnie podejmiemy dalsze decyzje co do form i zakresu współpracy w wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

Zasady podziału miejsc na listach wyborczych do organów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego ustalimy w formie aneksów do niniejszej deklaracji.

Warszawa, 18 czerwca 2018 roku

Od moderatora: Czarno to widzę za rok.

Wrocławska Unia Pracy zdecydowała.

Długotrwałe rozmowy wrocławskich unitów z liberalną Platformą Obywatelską, a wcześniej z obywatelską kandydatką na urząd prezydenta Wrocławia prof. Alicją Chybicką i udział w jej sztabie spowodowały zbliżenie tych partii, aby zdecydować o udzieleniu poparcia prof. Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu poparcia w wyborach na włodarza Miasta. Rada Powiatowa Unii Pracy podjęła również uchwałę o wspólnym starcie w wyborach do rady miejskiej Wrocławia. Rozmowy trwają co do startu unitów w koalicji wyborczej do sejmików wojewódzkich.  O wyborze koalicjanta decydować będą władze krajowe Unii Pracy. Wszystko powinno rozstrzygnąć się na Zarządzie Krajowym 20. czerwca, bądź na Radzie Krajowej 30. czerwca w Karpaczu.

Andrzej Puzio, sekretarz Zarządu Wojewódzkiego UP.