Aktualności

Pytam i odpowiadamŻyczenia noworoczne.ŻYCZENIA SWIATECZNO - NOWOROCZNE 100_1272 100_1279

 

 

” Gospodarka dekady Gierka” – debata.

10.grudnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się debata o gospodarce dekady lat siedemdziesiątych zatytułowana:”Gospodarka dekady Gierka: rozwój czy wstęp do kryzysu”.         W debacie udział wzięli: prof. prof. Paweł Bożyk, ówczesny szef Zespołu Doradców szefa partii i Witold Kwaśnicki, kierownik z Instytutu Nauk Ekonomicznych U.Wr. W roli moderatora wystąpił prof. Marian Noga, senator IV i V kadencji, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Przy wypełnionej przede wszystkim studentami, sali wprowadzenia do debaty dokonał M. Noga. Debata miała ciekawy, momentami „iskrzący” przebieg i można powiedzieć, że obie strony pozostały przy swoich  ocenach. Bardzo ciekawe były również pytania z sali, kierowane przede wszystkim do prof. Bożyka, który nie dał się wciągnąć w odbiegające od tematu dyskusje. Stwierdził, że może mówić tylko o tym na czym się zna. Na sali zasiedli również członkowie Unii Pracy, a Andrzej Puzio w końcowej części debaty wniósł uwagi do prezentacji prof. Kwaśnickiego w części dotyczącej braków żywności na rynku krajowym. Jako przyczynę tego stanu wskazał nadmiar pieniędzy w posiadaniu ludności i wykup wszystkiego, co się na rynku pojawiało, a zarazem niewydolność przemysłu rolno spożywczego . Na zakończenie debaty słuchacze podziękowali  uczestnikom gromkimi brawami.  Organizatorami debaty byli: Ośrodek Myśli Politycznej im. F. Lassalle’a, „Pokolenia” i Koło Nauk ekonomicznych U.Wr.

Administrator.

 

 

 

 

Oświadczenie – wydarzenia na Ukrainie

 

WŁ22Zebranie Ogólne Rady Powiatowej we Wrocławiu

W piątek, 22. listopada br. odbyło się Zebranie Ogólne Rady Powiatowej Unii Pracy we Wrocławiu. Zebranie otworzył i powitał przybyłych członków i kandydatów partii przewodniczący Rady kol. Mieczysław Konik. Zebranie w głównej mierze poświęcone było aktualnej sytuacji w partii, po podpisaniu Umowy SLD – UP o współpracy w zbliżających się kampaniach wyborczych. Szczególnie skoncentrowano się na przyszłorocznych wyborach samorządowych. Ważną sprawę stanowi przygotowanie realnego programu wyborczego, który powinien zostać opracowany przez zespół programowy. Rozważano również  kandydatury na listy wyborcze do sejmiku wojewódzkiego i rady miasta. W tej sprawie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli kol. Mariusz Put, Tomasz Rollnik, Piotr Matejczyk i Andrzej Puzio. W połowie grudnia powinny  zostać zaprezentowani Radzie Powiatowej i Okręgowej kandydaci na listy wyborcze       i do zespołu programowego. Kolejnym punktem było poinformowanie zebranych o powstaniu Koła Programowego UP we Wrocławiu pod przewodnictwem kol. Mariusza Puta. Jak powiedział Mariusz Put, koło nie powstało po to aby rywalizować z innym kołem, ale po to, aby programowo wzmacniać organizację.  Przewodniczący Rady z zadowoleniem przyjął nową inicjatywę naszych członków polegającą na uruchomieniu strony internetowej: www.unia-pracy.wrocław.pl,     i strony na facebooku; unia pracy wrocław. Strony powstały dzięki uporowi kol. kol. Andrzeja Puzia, Mariusza Puta, Piotra Lewandowskiego  i Piotra Matejczyka. Teraz najważniejsze, aby strony wypełniały się ważnymi                    i ciekawymi materiałami, do pisania których namawiali twórcy stron. Kończąc zebranie kolega przewodniczący zaproponował następny termin zebrania na dzień 20. grudnia, w świątecznej oprawie.

Administrator.

 

Gratulacje.

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Unii Pracy składa serdeczne gratulacje Panu Tomaszowi Czajkowskiemu z okazji wyboru na szefa wojewódzkich struktur partii Twój Ruch. Życzymy sukcesów w działalności partyjnej i życiu osobistym. Jednocześnie wyrażamy wolę dalszej współpracy w imię umacniania idei lewicowych wśród dolnośląskiej społeczności.

Andrzej Puzio – przewodniczący.

Wrocław; 17. listopada 2013 r.

 

 

Dzień upłynął pracowicie.

W minioną sobotę, 16. listopada 2013 roku w Kowarach odbyło się posiedzenie Legnicko – Jeleniogórskiej Rady Okręgowej Unii Pracy z udziałem przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego UP, Andrzeja Puzia i przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, Mariusza Puta. Zebranie otworzył przewodniczący Rady, Jerzy Wawiernia, przekazując dalsze prowadzenie wiceprzewodniczącej Rady, Elżbiecie Zakrzewskiej. Sobotnie zebranie poświęcone było problematyce zbliżającego się tzw. „czteropaku” wyborczego, w przyszłej koalicji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, jako efektu podpisanej 3. października br. sojuszniczej  Umowy. Andrzej Puzio przedstawił aktualną sytuację w partii i wyniki ostatniego posiedzenia Zarządu i Prezydium Rady Krajowej, omawiając przyjęte wówczas dokumenty. Bardzo ważnym punktem zebrania było utworzenie nowego koła Unii Pracy w Kowarach. Jest to efekt przyjęcia w poczet członków partii sześciu kandydatów, którzy nabyli prawa członkowskie. Według słów kol. Elżbiety, szykują się dalsze przyjęcia, co bardzo cieszy.” Do partii wstępujemy będąc już dojrzałymi osobami, świadomie, a asumptem do tego było długoletnie obserwowanie kol. Elżbiety, która swym działaniem  i społecznikowskim zapałem „zaraziła” nas i przekonała do działania na rzecz dobra wspólnego” – skomentował swoją decyzję jeden z nowo przyjętych członków.  Redakcja gratuluje postawy wszystkim nowym członkom Unii Pracy. Zebranie przebiegało przy kawie, herbacie i smacznych pączkach pochodzących z wypieku Cukierni „Urszulka”, w której Rada obradowała. Następne zebranie zapowiedziano pod koniec grudnia podczas którego zostaną przedstawione kandydatury osób na listy wyborcze do samorządów.

Administrator.

Przemawia kol. Elżbieta Zakrzewska

SONY DSC

 

Wręczenie odznak organizacyjnych UP.SONY DSC

Rozmowy koleżeńskieSONY DSC

 

 

 

Witamy serdecznie na stronie internetowej dolnośląskiej Unii Pracy. Oczekujemy na propozycje dotyczące  szaty graficznej, jak również zawartości merytorycznej strony.

 Zebranie aktywu Dolnośląskiej Unii Pracy

28 września 2013 roku we Wrocławiu odbyło się Zebranie przewodniczących Zarządu Wojewódzkiego, rad okręgowych, powiatowych i kół, w którym udział w którym uczestniczył przewodniczący UP Waldemar Witkowski i sekretarz generalny partii Marek Procki. Szczegóły – patrz www.unia pracy org.pl

Administrator

 

Zebranie Prezydium Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego UP.

22. października 2013 r. w siedzibie Zarządu odbyło się Zebranie Prezydium Zarządu, w którym udział wzięli: Andrzej Puzio, przewodniczący, Jeremi Hołownia, wiceprzewodniczący i Marek Szewczyk, sekretarz. Zebranie podsumowało wrześniową naradę przewodniczących rad okręgowych, powiatowych i kół, wskazując na pozytywny jej wynik. Następnie pojęto temat zbliżających się wyborów do Europarlamentu i samorządu terytorialnego,            a także na konieczność odbycia spotkania roboczego prezydiów Zarządu Wojewódzkiego UP i Rady Wojewódzkiej SLD, poświęconego tej tematyce. Prezydium proponuje zorganizowanie spotkania integracyjnego młodych działaczy Unii Pracy z terenu Dolnego Śląska. Na najbliższe posiedzenie Zarządu zastanie zaproszona działaczka Federacji młodych UP.

autor: A.P.

 

Zebranie Rady Okręgowej nr 3 (Wrocław)

Rada Okręgowa na zebraniu w dniu 29. października 2013 r. stosowną uchwałą utworzyła nowe koło Unii Pracy we Wrocławiu.

Członkowie koła na swym pierwszym zebraniu powołali władze Koła. Przewodniczącym koła został wybrany kol. Mariusz Put, sekretarzem kol. Jacek Makówka, skarbnikiem kol. Aleksandra Padiasek.

Redakcja składa nowo wybranym władzom serdeczne gratulacje.