Rada Krajowa UP

W sobotę, 11. marca br na swym wyjazdowym Zebraniu obradowała Rada Krajowa Unii Pracy. Przyjęto sprawozdanie finansowe za 2016 r., zatwierdzono plan finansowy i plan działania w 2017 r. Ważnym tematem obrad były przyszłoroczne wybory samorządowe i udział w nich Unii Pracy. Zastanawiano się nad możliwością tworzenia jednego wielkiego, opozycyjnego bloku wyborczego. Temat będzie kontynuowany na kolejnym zebraniu Rady. Kolejnym punktem zebrania były sprawy związane z  25. leciem Unii Pracy. Ustalono, że centralne uroczystości odbędą się w Warszawie 28. maja br,  podczas zwołanego przez Radę na ten dzień Nadzwyczajnego
Kongresu Unii Pracy. Kolejnym punktem zebrania były sprawy personalne. Podczas zebrania przewodniczący Rady, Marek Pol złożył rezygnację z pełnionej funkcji, spowodowaną względami zawodowymi. Zebranie wysłuchało uzasadnienia i przychyliło się do prośby Marka Pola, przyjmując rezygnację. Zebranie podziękowało Markowi Polowi za jego długoletnie działanie w ścisłym kierownictwie partii. Przewodniczący UP  Waldemar Witkowski zaproponował na funkcję przewodniczącego Rady Krajowej kol. Elżbietę Zakrzewską, dotychczasową wiceprzewodniczącą Rady. Kol. Elżbieta wyraziła na to zgodę i została wybrana na funkcję Przewodniczącej Rady Krajowej Unii Pracy jednogłośnie. Ponadto Zebranie zaproponowało, ażeby na Kongresie uhonorować długoletniego przewodniczącego, Marka Pola tytułem „Honorowy Przewodniczący Unii Pracy”. Ważnym punktem zebrania była dyskusja, którą kontynuowano również po przerwie w obradach.
Foto z obrad:IMG_0253 IMG_0258 IMG_0311 IMG_0285

Nonszalancja legislacyjna.

 

Opole, dnia 28.02.2017r

Nonszalancja legislacyjna

Wszyscy obwiniają Ministra Jana Szyszko i posłów PiS o uchwalenie bubla legislacyjnego jakim jest ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Z 2016r poz. 2249), a przecież do jej uchwalenia przyczynili się również posłowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i Polski Razem Jarosława Gowina. Wymieniając odpowiedzialnych za zaistniały bałagan związany z masową wycinką drzew nie można też zapominać o Prezydencie Naszego kraju Andrzeju Dudzie, który przecież ustawę tę przyjętą w wątpliwych okolicznościach błyskawicznie podpisał. To nie pierwsza taka ustawa, która wymaga pilnej nowelizacji wkrótce po jej uchwaleniu a mimo to Prezydent Andrzej Duda kolejne ustawy podpisuje błyskawicznie.

Wspomniana ustawa, za obowiązywanie której współodpowiedzialny jest Prezydent RP, dała widoczny efekt błyskawicznie i dlatego powinna pobudzić Go do głębszej refleksji nad znaczeniem (wagą) Jego podpisu pod ustawami. Kilka bubli legislacyjnych podpisanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę, szczególnie tych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, ma swoje negatywne skutki dla Naszego kraju. Nie są one od razu tak widoczne jak w przypadku ustawy dotyczącej wycinki drzew, ale ich konsekwencje są za to bardziej niebezpieczne dla Naszej Ojczyzny, bo negatywne skutki tych ustaw będą się z czasem nasilały. Musimy mieć nadzieję, że Prezydent Andrzej Duda po dotychczasowych doświadczeniach przynajmniej zachowa niezależność sądów.

Nasz Prezydent często tak wiele i pięknie mówi o patriotyzmie, o działaniu dla dobra Polski. Same słowa jednak niewiele znaczą, bo jak Prezydent z pewnością wie „wiara bez uczynków martwa jest”. Czas przejść od słów do czynów i działać zgodnie z obietnicą, z kampanii wyborczej i zgodnie z przysięgą złożoną przed Zgromadzeniem Narodowym. Nie można dobra i bezpieczeństwa Naszej wspólnej Ojczyzny składać na ołtarzu własnych i partyjnych interesów.

Unia Pracy w Opolu