Zebranie Zarządu Wojewódzkiego UP

4. lutego br. w siedzibie partii odbyło się zebranie Zarządu poświęcone m.in. uzupełnieniu Prezydium Zarządu, a dokładniej, wyborem wiceprzewodniczącego.  Zebranie funkcję tę powierzyło kol. Jeremiemu Hołowni. Gratulacje.  Ważnym punktem zebrania była dyskusja nad skutecznością dolnośląskich struktur w przyszłorocznych wyborach samorządowych, o możliwych koalicjach wyborczych. Temat będzie kontynuowany w szerszym gronie, podczas narady aktywu dolnośląskiego zaplanowanej w trzeciej dekadzie marca. Kolejny temat to 25. lecie Unii Pracy, które przypada na dzień 2. czerwca tego roku. Dolnośląskie uroczystości zaplanowano na wrzesień. dokładna data i miejsce zostaną ustalone na wspomnianej naradzie. Wówczas też powstanie komitet organizacyjny. Sporo czasu poświęcono sprawom wewnątrzorganizacyjnym.

sekretarz, Andrzej Puzio