Nowa Rada Krajowa i Zarząd Partii.

Rada Krajowa Unii Pracy wybrała władze


Po zakończeniu XVI Kongresu UP odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej. Przewodniczącym Rady Krajowej jednogłośnie został wybrany Marek Pol. Wiceprzewodniczącymi Rady Krajowej Unii Pracy zostali: Elżbieta Zakrzewska i Marek Poniatowski, a sekretarzem Rady Krajowej UP została Ewa Procka.

Na wniosek Przewodniczącego Waldemara Witkowskiego wybrano nowy Zarząd Unii Pracy. Sekretarzem Generalnym partii został Marek Procki, wiceprzewodniczącymi Andrzej Puzio i Jan Orkisz, a skarbnikiem Dariusz Nowak. Członkami Zarządu Krajowego Unii Pracy zostali ponadto: Tadeusz Bandosz, Ewa Kralkowska, Jan Lus, Grzegorz Niski oraz Jarosław Tarasiński.

Rada Krajowa Unii Pracy wybrała ponadto Rzecznika Dyscyplinarnego Mariana Matkowskiego. Podczas Kongresu na Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrano Jeremiego Hołownię,  Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został Jan Stanek. W trakcie obrad wyłoniono również 21 członków Rady Krajowej.

Z cały składem osobowy władz Unii Pracy można zapoznać się w zakładce PARTIA —> WŁADZE PARTII na stronie internetowej : www.unia pracy org.pl

Administrator

XVI KONGRES UNII PRACY

XVI Kongres Unii Pracy

11 grudnia 2016 roku w Warszawie odbył się XVI Kongres Unii Pracy. Kongres dokonał wyboru władz: Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego a także członków Rady Krajowej. Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego UP.  Został nim Waldemar Witkowski.

W trakcie kongresu podjęto także: Uchwalę zobowiązującą Władze Partii do podjęcia działań zmierzających do skupienia wokół UP całego środowiska lewicowego, Deklarację programową UP, Uchwałę Kongresu przeciwko naruszaniu podstaw demokratycznego państwa prawnego, Apel do organizacji politycznych i społecznych oraz fundamenty programowe UP.