Pokongresowo.

 

Opole, dnia 18.11.2016r

II Kongres Lewicy

Po klęsce w wyborach do Sejmu i Senatu w 2015r, napisałem artykuł o jej przyczynach. W jego podsumowaniu stwierdziłem między innymi, że idea I-go Kongresu Lewicy nie jest ideą skompromitowaną. To właśnie ta klęska powinna być szansą dla Kongresu Lewicy, pod warunkiem że współpraca partii lewicowych oparta będzie na uczciwych zasadach i większe ugrupowania nie będą chciały „ograć” mniejsze. Nie chciałbym, by II Kongres Lewicy podobnie jak I-szy był próbą zneutralizowania przez SLD pozostałych partii i stowarzyszeń lewicowych, tak by na lewicy nie powstała konkurencyjna dla SLD inicjatywa.

Panowie! Pamiętajcie, że przyczyną klęski w ostatnich wyborach była próba „ogrania” mniejszych ugrupowań, co spowodowało wyłączenie się z kandydowania i kampanii wielu ludzi i ugrupowań. Tego błędu drugi raz Lewica nie może popełnić.

Wywiad z wiceprzewodniczącym SLD Krzysztofem Gawkowskim nie rozwiał moich wątpliwości i niestety nie napawa mnie optymizmem. Przewodniczący nie był w stanie określić celów tego Kongresu ani też co będzie jego sukcesem. Jest to co najmniej dziwne, biorąc pod uwagę wielogodzinne prace poświęcone na przy-gotowanie Kongresu. Zaskoczeniem jest też hasło przewodnie II Kongresu Lewicy – Nowe Europejskie Wyzwania. A przecież w pierwszej kolejności należy uporać się z problemami krajowymi i wypracować program i mechanizmy uczciwej współpracy na Lewicy a dopiero potem wypływać na szerokie wody.

Aby rozwiać wątpliwości co do intencji, na II Kongresie Lewicy należy przy-jąć bardzo precyzyjną „mapę drogową” dotyczącą przygotowania Kodeksu współpracy lewicy i wypracowania założeń programowych, które następnie pilnie przekazane byłyby do konsultacji społecznych i wewnątrzpartyjnych. Na przy-gotowanie programu pozostało niewiele czasu. W przypadku II Kongresu Lewicy nie chodzi o to by spotkać się, „wylać z siebie głęboko zalegającą żółć”, rozładować frustrację związaną z mało efektywną działalnością pozaparlamentarną, lecz o stworzenie mocnego fundamentu, na którym będzie można budować silną Lewicę.

Przewodniczący Rady Powiatowej

Unii Pracy w Opolu

Zdzisław Grygiel

 

Kongres Lewicy

W sobotę sale konferencyjne PGE NARODOWY gościły Kongres Polskiej Lewicy . Blisko 3000 reprezentantów działających w Polsce partii , stowarzyszeń , związków o lewicowych celach i poglądach.
Kongres Lewicy zwołany został pod hasłem „Nowe europejskie wyzwania” To drugi taki kongres – autorem koncepcji pierwszego był nieżyjący już b. premier i lider SLD Józef Oleksy.
W jego organizacji brało udział ponad 40 podmiotów, m.in. SLD, Unia Pracy czy najstarsza polska partia lewicowa : PPS, Patronem wydarzenia m.in. była Partia Europejskich Socjalistów.

– Lewica nie urodziła się wczoraj, lewica również nie umarła w momencie, kiedy partie lewicowe nie weszły do Sejmu – powiedział szef Sojuszu Włodzimierz Czarzasty.
Zdaniem Czarzastego, Kongres oznacza zapoczątkowanie „otwartego komitetu dialogu i współpracy wszystkich tych, którzy uważają, że tworzą lewicę”.
– Mamy nadzieję – dodał- że będziemy ze sobą blisko współpracowali, bez stawiania, kto jest pierwszy (…), kto jest drugi, kto jest trzeci, bo moim marzeniem jako szefa SLD jest to, żeby wszyscy stali koło siebie, wspierali się, żeby wszyscy byli równi w walce z polską prawicą.

Przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski wskazał na konieczność stworzenia wspólnego programu lewicy. Znaleźć się w nim powinny m.in. „ochrona kobiet”, reindustrializacja, przywrócenie budownictwa lokatorskiego oraz prawo wyboru szkoły świeckiej.

Uczestniczący w obradach Kongresu Lewicy Przewodniczący drugiej co do wielkości, socjaldemokratycznej frakcji w Parlamencie Europejskim, włoski polityk Gianni Pittella przyznał , że w poprzednich latach ugrupowania socjaldemokratyczne za słabo broniły najbiedniejszych, najsłabszych i klasy średniej, i obecnie musi „usprawnić i wzmocnić” swoje działania w tym wymiarze.
Wskazał również na konieczność walki o „sprawiedliwość fiskalną”. „Jest absolutnie niedopuszczalne -stwierdził- aby polski pracownik płacił wyższe podatki niż międzynarodowa amerykańska korporacja, która prowadzi swoją działalność w Polsce i tu wypracowuje zyski” Dodał, że: socjaldemokraci w PE zaapelowali do szefa KE Jean-Claude’a Junckera o przygotowanie dyrektywy, która „wprowadziłaby w Europie zasadę, że podatki muszą być płacone tam, gdzie prowadzona jest działalność i wypracowywane zyski przedsiębiorstwa”

W konferencji wziął udział również przewodniczący PES Sergej Staniszew, który przekonywał, że Kongres dla polskiej lewicy powinien stać się „nowym początkiem”. Polska lewica-stwierdził S.Staniszew dziś jest słaba pomimo szerokiej bazy społecznej ludzi o lewicowych poglądach.
– PES od tego Kongresu oczekuje wspólnego programu działań, które będą prowadziły ku przyszłości, ponieważ czasu do rozpoczęcia kolejnego maratonu wyborczego w Polsce (…) wcale nie zostało tak wiele – mówił i zapewnił, że Europejska socjaldemokracja jest gotowa inwestować w polską lewicę.

Tekst i foto: Marek Szewczyk, sekretarz Zarządu Wojewódzkiego UP.

Zdjęcie użytkownika Marek Szewczyk.
Zdjęcie użytkownika Marek Szewczyk.
+8

 Zdjęcie użytkownika Marek Szewczyk.Zdjęcie użytkownika Marek Szewczyk.Zdjęcie użytkownika Marek Szewczyk.

II KONGRES LEWICY

 

II KONGRES LEWICY

Warszawa, 19 listopada 2016 r. Stadion Narodowy

SCENARIUSZ

10.00 Otwarcie rejestracji

10.30 Otwarcie wystaw towarzyszących Kongresowi

11.00 Otwarcie Kongresu

Hymn

Uczczenie minutą ciszy ludzi lewicy

11.10 Rozpoczęcie sesji plenarnej

Oficjalne wystąpienia

13.00 Przerwa

Family foto

13.30 Panele dyskusyjne

  • GOSPODARKA I POLITYKA SPOŁECZNA

  • EUROPA PRZYSZŁOŚCI

  • PATRIOTYZM JUTRA

  • DEMOKRACJA SAMORZĄDOWA

  • RZECZPOSPOLITA RÓŻNORODNOŚCI

15.30 Przerwa

15.45 Wznowienie sesji planarnej

Raporty z paneli dyskusyjnych

16.30 Podsumowanie Kongresu.

Przyjęcie deklaracji końcowej

Powołanie Komitetu Dialogu i Porozumienia Lewicy

17.00 Zakończenie obrad