O Dekrecie c.d.

 

   WŁADZA III RP, a Dekret Bieruta

Bez dekretu Bieruta nie byłoby stolicy w Warszawie, nikt nie byłby w stanie odbudować zrujnowanego w ponad 85% miasta. To dzięki dekretowi Bieruta o nacjonalizacji gruzów Warszawy, jest obecna Warszawa! (…)Większość z nas jest przekonana, że dekret Bieruta zabierał cudzą własność! Nie było żadnej własności, własność przemieniła się w gruzy, odbudowa miasta była możliwa tylko i wyłącznie wysiłkiem całego narodu! Bez dekretu Bieruta o nacjonalizacji prywatnej własności w Warszawie, nikt nie byłby w stanie odbudować stolicy. NIKT! I taka jest prawda o dekrecie „zbrodniarza” Bieruta. Wg prawdziwej historii- nawet tej powtarzanej przez załganą władzę III RP, miasto Warszawa zostało zburzone co najmniej w 85%. Powtarzam, co najmniej 85% budynków Warszawy zostało zniszczonych. Wstyd, by być durnym na miarę władzy i nie rozumieć prostej prawdy. Właściciele zrujnowanych nieruchomości nie byli w stanie odbudować miasta. Tej prawdy nie da się podważyć żadnymi argumentami. Przechodzę do sedna sprawy. Powołany 22 lipca 1944 rząd PKWN postanowił, że Warszawa nadal będzie stolicą Polski i zostanie odbudowana. Ten rząd mógł wybrać na stolicę naszego kraju dowolne miasto, to ten rząd o tym decydował. Trudno sobie nawet wyobrazić by naród, czyli my wszyscy -i ja też w tym uczestniczyłem, chcieli odbudować Warszawę i odbudowane z gruzów nieruchomości podarować byłym właścicielom. To wykluczone! Cała Polska odbudowywała Warszawę. Wszystkim osobom pracującym z wynagrodzenia za pracę odtrącali 3% podatku na odbudowę Warszawy. Podatek na odbudowę stolicy płaciliśmy do końca grudnia 1970 roku! Uczniowie wszystkich szkół podstawowych, średnich i wyższych, mieli obowiązek pomagania w odbudowie Warszawy, był to szkolny obowiązek. We Wrocławiu uczniowie wszystkich szkół musieli i chcieli chodzić i odgruzowywać miasto z ruin, a odzyskaną i wyczyszczoną cegłę ułożoną w pryzmy, wozacy swoimi furmankami zawozili na stację, tam ładowane były do wagonów jako dar Wrocławia dla Warszawy! I ten przymus pomocy odbudowy stolicy był bardzo chętnie wypełniany przez nas wszystkich, myśmy to bardzo chętnie robili. Tak było we wszystkich zburzonych miastach Polski, cegły z odzysku zburzonych budowli szły dla Warszawy. Nikt, ani nam, ani wozakom, nie płacił jednego grosza za odgruzowywanie miasta i darowanie cegieł Warszawie. To był dar całego narodu dla stolicy! Nie po to dawaliśmy darmową pracę, darmowy transport, darmowe cegły, by odbudować z ruin zburzone majątki i darować je byłym właścicielom najczęściej złodziejom. Naród nie pomagałby w odbudowie stolicy gdyby miał świadomość, że pomaga w odbudowie cudzych majątków. Nikt nie znalazłby frajerów by chcieli za darmo odbudowywać cudze zniszczone majątki! Przez okres 7 lat szkoły podstawowej od 1949 do 1956 uczestniczyłem w akcji, każdy Polak pomaga stolicy! Wszystkie warszawskie zburzone nieruchomości, cała infrastruktura zbudowana w Warszawie w czasach PRL, jest własnością tylko i wyłącznie naszego narodu, nas wszystkich. Nikt nie ma żadnego prawa do „zwrotu jego majątku”. NIKT! Każdy darowany budynek przez okupacyjne władze III RP byłym „właścicielom” jest bezprawiem, jest pospolitym złodziejstwem, jest kradzieżą. Po odbudowie Warszawy przez nasz cały naród, mowy być nie może o jakimś prawie własności kogokolwiek do czegokolwiek! Nie ma czegoś takiego jak odzyskanie własności, bo tę nową własność zbudował od podstaw naród dla siebie, a nie dla kamieniczników. Na koniec. To PKWN pod wodzą „zbrodniarza” Bieruta postanowił o tym, że Warszawa będzie stolicą Polski. PKWN mógł wyznaczyć każde miasto na stolicę Polski. Kraków był nietknięty wojną, śmiało mógł zostać stolicą, tym bardziej że kiedyś był stolicą. Gdyby Kraków został stolicą Polski, to morze gruzów w Warszawie z parcelą pełną gruzów, nie miałoby żadnej  wartości. Nikt nie kupiłby parceli w zagruzowanym mieście. Tylko i wyłącznie dzięki dekretowi „zbrodniarza” Bieruta, Warszawa została odbudowana i jest stolicą Polski. Tylko i wyłącznie dzięki PKWN, który odbudował miasto zniszczone przez londyński rząd dla zdobycia władzy.

Dzięki PRL, Warszawa jest stolicą Polski. To PRL zbudowała od podstaw stolicę! Bękarty bandziorów, którzy zniszczyli Warszawę, którzy niszczyli budowniczych Warszawy i budowniczych Polski, zostali mianowani narodowymi bohaterami władzy III RP.

Henryk Swół, hs421@wp.pl, Wrocław

 

Na pomoc Romkowi.

Dzień Dobry
Klub Rotary Jelenia Góra Cieplice  jest współorganizatorem koncertu na rzecz  jeleniogórzanina Romka, Chłopaka który ma nieco ponad 30 lat i od wielu walczy ze stwardnieniem rozsianym. Zbieramy  dla niego środki. Proszę o pomoc w rozpropagowaniu koncertu na jego rzecz
Pozdrawiam Elżbieta Zakrzewska
Prezydent Klubu Rotary
Jelenia Góra Cieplice
tel. 600334611
rossini_bresslau_plakate_press-2_101

 

O „trawnikowiczach”

Rewitalizacja – możliwa:  przyspieszona, błyskawiczna dla wzmożonej aktywności obywatelskiej!

Wystarczy miód, a pszczółki i mrówki same przybiegną.

Miód – miejsca parkowania samochodów na trawnikach.

Pszczółki – właściciele zwłaszcza samochodów nieużytkowanych, bo stanowią zadawnioną ambicję ich posiadania (ale po dwóch latach z różnych powodów znikną, bo OC, bo starość itd.), zaś  użytkowanych na co dzień ( też jeszcze kilka lat i ich ilość się zmniejszy, bo upowszechnia się ulepszany transport komunalny, bo ścieżki rowerowe na ulicach i nowe skróty po podwórkach i parkach, bo auta i rowery elektryczne , bo zaczniemy oszczędzać z biedy lub dla zdrowia i portfela, bo …

Niech rady miast ustalą prawo dla parkowania na trawnikach, to wtedy właściciele aut taką zgodę tymczasową uzyskają od rad osiedli składając wniosek ze szkicem terenu i opisem technologii wykonania toru z płytek betonowych lub plastikowych grubych siatek zawsze ażurowych dla podtrzymania wzrostu trawy, łatwości koszenia jej przez właściciela auta, zapobiegania koleinom oraz zobowiążą się pielęgnacji  zieleni: trawy, krzewów i drzew, upiększenia i podniesienia estetyki itd. oraz do rekultywacji terenu po ustaniu umowy oraz zobowiążą się do:

– poddawania się co kwartał kontroli i zaleceniom i pochwałom inspekcji rady osiedla,

– do wybudowania usuwalnych najazdów na krawężniki oraz do przemieszczenia tak słupków i ogrodzeń, by mogły być kiedyś przywrócone wysiłkiem i kosztem użytkownika „trawnikowego miejsca do parkowania” auta.

Potrzebna jest uchwała rady miasta dla  próbnego przyzwolenia ( na kilka lat) na  powiększenie  liczby prywatnych miejsc parkingowych na trawnikach właściwie przystosowanych i bez parkomatów .

Ogłosimy  konkursy  dla dostawców akcesoriów oraz do firm pielęgnacji i urządzania terenów zieleni na wzorcowe „miejsca parkowania na trawnikach” oraz na techniki zbierania wód deszczowych z rynien.

Przygotujemy wzory regulaminów i wniosków i umów, i protokołów kontroli kwartalnej.   Zabezpieczymy jawność danych dla wszystkich sąsiadów : o miejscu parkowania, numerze rejestracyjnym auta, danych kontaktowych do użytkownika miejsca parkowania. Upowszechnimy  comiesięczne narady użytkowników „trawnikowych miejsc parkowania: danej ulicy, osiedla,…. np. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od godz. 19.00 w darmowej internetowej sali do rozmów głosowych, wzajemnego widzenia się wszystkich i pisania na wszystkim widzianej tablicy, w skype ( dla 25 osób ) lub w darmowym PALTALK-u.

Dla treningu narady i użytkowania takiej sali zapraszam chociaż na chwilę do skype u : henryksw  codziennie po godz.20.30 lub do darmowej paltalk-owej 400-osobowej – kiedyś gdy wreszcie będzie potrzebna.

Mam nadzieję, że osiedlowy aktyw z sercem patrioty i społecznika nie spocznie aż  odniesie grupowy sukces dla wspólnego dobra obywateli, mieszkańców, rodzin i dla nas.

Winni propozycji: Leszek Pieczyński, Mateusz Jarosiewicz , Henryk Swół

Kontakt:  kom. 601 42 44 90,    hs421@wp.pl          w skype:  henryksw

Problem głodu miejsc parkowania możemy rozwiązać także z korzyścią dla rewitalizacji obywatelskości!!! (akcji zwykle nieszczerze popieranej przez: urzędników i kliki zarządców wspólnot oraz zarządców spółdzielni mieszkaniowych).

Kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Unii Pracy – c.d.

W minioną sobotę, 8. października w Kowarach odbyło się Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Okręgu Legnicko – Jeleniogórskiego. W zebraniu udział wzięli m.in. przewodniczący Unii Pracy, kol. Waldemar Witkowski i przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu, kol. Andrzej Puzio. zebrani członkowie wysłuchali sprawozdania ustępującej rady, podjęli również dyskusję na aktualne tematy, nurtujące ludzi lewicy i całe społeczeństwo. Dokonano wyboru nowych władz, a także delegatów na XVI Kongres Partii. Na funkcję przewodniczącego Okręgu wybrano ponownie kol. Jerzego Wawiernię z organizacji kamiennogórskiej. Wcześniej odbyło się zebranie organizacji jeleniogórskiej, która to organizacja powierzyła funkcję przewodniczącego Rady Powiatowej kol. Elżbiecie Zakrzewskiej, dotychczasowej przewodniczącej. Gratulujemy nowym władzom wyboru, życząc powodzenia w codziennej, niełatwej działalności.

Administrator.

Nowy podatek?

Niewykluczone, że wkrótce comiesięczne nasze pensje mogą być pomniejszane o kolejny podatek. Taki pomysł według dziennika „Fakt” zgłosił Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister w resorcie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który chciałby wprowadzenia podatku pielęgnacyjnego.

 

Wiceminister w polskim rządzie zapowiedział według „Faktu”, że każdy pracownik oprócz podatku dochodowego, składek na ZUS i składki zdrowotnej będzie płacił jeszcze jeden nowy podatek. Miałoby to być ubezpieczenie pielęgnacyjne, z którego wpływy byłyby przeznaczone na opiekę dla seniorów. Przedstawiciel rządu podkreśla, że w polskim społeczeństwie zmienia się układ sił i powiększa się grono seniorów, którzy nie otrzymują odpowiedniego wsparcia oraz opieki od polskich władz.

Po ewentualnym wprowadzeniu podatku pielęgnacyjnego, ta sytuacja ma ulec poprawie. Założenia tej koncepcji nie są do końca jasne, chociaż według nieoficjalnych informacji, na podatek pielęgnacyjny miałoby być przeznaczane 2 proc. miesięcznej pensji, co pozwoliłoby zebrać do budżetu ok. 9 miliardów zł rocznie. Z pozyskanych z nowej składki pieniędzy miałyby być opłacane koszty opiekuna dla niesamodzielnego seniora albo koszty umieszczenia go w zakładzie opiekuńczym. Kwota jaka przypadałaby na jedną osobę to 460-1160 zł.

Artykuł ukazał się w „Dzienniku Trybuna”

 

Komitet Referendalny.

 

29 września 2016 r. w Warszawie powołano Komitet Referendalny w sprawie aborcji. W skład Komitetu weszły następujące organizacje: Dom Wszystkich Polska, Stowarzyszenie Pokolenia, Polska Lewica, Polska Partia Socjalistyczna, Porozumienie Socjalistów, Ruch Ludzi Pracy, Socjaldemokracja Polska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy oraz Wolność i Równość. Komitet jest otwarty dla każdej organizacji, która ma podobny sposób myślenia w tej sprawie.

23 września 2016 r. Sejm odrzucił obywatelski projekt „Ratujmy kobiety”. Tego dnia bardzo dobitnie przekonaliśmy się, co oznacza brak reprezentacji lewicy wśród posłanek i posłów. Dlatego powołujemy do życia Komitet Referendalny ws. Aborcji – czytamy w porozumieniu powołującym Komitet.

Pragniemy aby idea referendum w sprawie aborcji stała się inicjatywą obywatelską, wspieraną przez te organizacje dla których prawo do przerywania ciąży jest sprawą ważną – stwierdzają sygnatariusze porozumienia.

Dlaczego chcemy przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum dotyczącego prawa do przerywania ciąży?

Ponieważ stanowczo sprzeciwiamy się projektowi całkowitego zakazu przerywania ciąży, który przewiduje projekt ustawy zaproponowany przez obywatelski komitet ustawodawczy!

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, który uzyskał przychylność pani premier Beaty Szydło, wprowadziłby nowe definicje ustawowe:

  • „DZIECKA POCZĘTEGO”

Obecnie pojęcie to jest niezdefiniowane.

Po planowanych  zmianach o dziecku mówi się od momentu „połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej”.

  • „ZABÓJSTWA PRENATALNEGO”

Po planowanych  zmianach zabójcą będzie każdy – również kobieta ciężarna, która podda się zabiegowi usunięcia ciąży – kto powoduje śmierć „dziecka poczętego”. Przestępstwo będzie zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

To dla nas projekt całkowicie nie do zaakceptowania, godzący w ochronę życia i zdrowia kobiet oraz naruszający ich godność.

Jaka byłaby sytuacja kobiet po wprowadzeniu całkowitego zakazu przerywania ciąży?

Każda kobieta pod groźbą pozbawienia wolości  będzie musiała donosić KAŻDĄ ciążę, nawet w wypadkach, w których:

– zagraża ona zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej, np. doszło do ciąży pozamacicznej lub kobieta jest w tracie chemioterapii;

– dziecko jest ciężko upośledzone i nie ma szans na przeżycie;

– ciąża jest wynikiem przestępstwa, np. gwałtu lub kazirodztwa.

Kobiety nie będą miały możliwości, m.in.:

– przeprowadzenia badania prenatalnych, gdyż proponowana ustawa znosi ich obowiązek, a co za tym idzie możliwość ich finansowania z budżetu państwa czy samorządów. Zatem mimo braku formalnego zakazu badań prenatalnych, można się będzie spodziewać  znacznej niechęci do ich przeprowadzaniu ze strony lekarzy.

– przeprowadzenia procedury zapłodnienia in vitro, gdyż w świetle proponowanej ustawy z każdej zapłodnionej komórki jajowej powstaje „dziecko poczęte”.

Poruszeni ryzykiem możliwości przegłosowania przez obecnego, konserwatywnego, ustawodawcę takich drastycznych, nieludzkich wręcz, przepisów, uważamy że racjonalnym krokiem jest doprowadzenie do ogólnokrajowego referendum w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży.

Jaki mamy cel?

Celem jest umożliwienie Polkom i Polakom wypowiedzenia się w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży, którą uważamy za bardzo istotną, i zachęta do wybrania wariantu rozszerzającego prawo kobiet do przerywania ciąży. Nie dopuszczamy możliwości całkowitego zakazu przerywania ciąży.

O co chcemy zapytać w referendum?

O to, czy zachować obecne przepisy dotyczące przerywania ciąży (wariant 1.), czy je zliberalizować (wariant 2.)

Wariant 1. Dopuszczalne jest przerwanie ciąży w przypadkach gdy:

  1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

  2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieodwracalnej choroby zagrażającej jego życiu,

  3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Wariant 2. Dopuszczalne jest przerwanie ciąży w przypadkach gdy:

  1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

  2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieodwracalnej choroby zagrażającej jego życiu,

  3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego,

  4. nie został ukończony 12 tydzień ciąży i kobieta podejmie samodzielną decyzję o jej przerwaniu.

Kartę do zbierania podpisów można pobrać tu – www.referendumaborcyjne.pl

 

Konferencja Europejska

 

Konferencja Europejska

Wyzwania gospodarcze i społeczne w UE

Lewicowa odpowiedź

Data: 1.10.2016 – 2.10.2016

Miejsce: Ośrodek Sportowy i Konferencyjny Hotel Miętne

Miętne, ul. Główna 45

08-400 Garwolin

Program

1 października (sobota)

13:00 – 14:00 Przyjazd uczestników i krótki poczęstunek

14:00 – 15:30 Aktualne problemu finansowe oraz budżet 2014 – 2020 Unii Europejskiej – B. Liberadzki

15:30 – 16:00 Przerwa na kawę

16:00 – 17:30 Reindustrializacja UE oraz Polski – A. Gierek

17:30 – 18:45 Dyskusja panelowa z udziałem prof. P. Bożyka, prof. A. Karpińskiego, prof. P. Soroki

19:15 Kolacja

2 października (niedziela)

8:30 – 9:30 Śniadanie

9:30 – 11:30 Wnioski i rekomendacje dla gospodarek narodowych – Z. Zaborowski

Liczna grupa członków Unii Pracy uczestniczyła w bardzo ciekawej Konferencji w której panelistami byli prof. prof. Adam Gierek, Paweł Bożyk i Bogusław Liberadzki.  Dyskusja była bardzo ożywiona, a zarazem owocna. 20161001_162730