Nowa – stara Zjednoczona Lewica?

portal@trybuna.eu 
01 lutego 2016 09:00
Twórcy komitetu wyborczego Zjednoczona Lewica ogłosili deklarację woli dalszej współpracy.
Politycy, którzy przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, powołali komitet wyborczy pod nazwą Zjednoczona Lewica, zadeklarowali właśnie chęć dalszej współpracy.
Nie chodzi jednak o liderów SLD, Twojego Ruchu, Zielonych i PPS. Pod szyldem ZL chcą działać przedstawiciele kanapowych organizacji, które ostatecznie w ubiegłorocznych wyborach nie wystartowały: Polska Lewica, SdPl oraz Wolność i Równość.
W internecie pojawił się następujący komunikat:
W dniu 21 stycznia br. przewodniczący trzech partii lewicowych, które w sierpniu 2015 r. utworzyły Koalicyjny Komitet Wyborczy ZJEDNOCZONA LEWICA podjęli decyzję o kontynuacji projektu i zawiązaniu ściślejszej współpracy polityczno-organizacyjnej. Podpisane zostało Porozumienie, do którego zaproszone zostaną inne partie polityczne i środowiska społeczne. Z J E D N O C Z O N A  L E W I C A Porozumienie Polskiej Lewicy, Socjaldemokracji Polskiej i Wolności i Równości Warszawa, 21 stycznia 2016 r.
I Przewodniczący Polskiej Lewicy Jacek Zdrojewski, Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej Wojciech Filemonowicz i Przewodniczący Wolności i Równości Piotr Musiał, stwierdzając zbieżność celów programowych trzech partii działających od sierpnia 2015 r. jako Zjednoczona Lewica, wyrażają wolę działania na rzecz: Stworzenia nowoczesnej koalicji politycznej skupiającej wszystkie środowiska, którym bliskie są ideały socjaldemokratyczne i postępowej lewicy. Wspólnego urzeczywistniania wizji Rzeczypospolitej demokratycznej, sprawiedliwej, solidarnej,wolnej od archaicznych stereotypów, nacjonalizmów i braku tolerancji. Konsekwentnego eliminowania wszelkich patologii z życia publicznego, przeciwstawiania się partyjnemu zawłaszczaniu państwa, nepotyzmowi, tolerowaniu afer i korupcji. Przeciwstawiania się zagrożeniom ze strony prawicy, skłócającej społeczeństwo i dążącej do ograniczenia demokracji i praw obywatelskich. Umacniania międzynarodowej pozycji Polski poprzez wspieranie integracji europejskiej.
II Dla realizacji tych celów Przewodniczący PL, SDPL i WiR postanawiają nawiązać ścisłą współpracę, polegającą na: Wspólnym starcie w wyborach samorządowych i parlamentarnych jako Zjednoczona Lewica. Wspólnym popieraniu kandydatki lub kandydata w wyborach na urząd Prezydenta RP. Skoordynowaniu działań zarządów partii mających na celu przekazywanie materiałów do debaty parlamentarnej reprezentującemu nas w parlamencie Senatorowi RP. Podjęciu współpracy radnych PL, SDPL i WiR w organach samorządu terytorialnego.
III Powyższe ustalenia wymagają akceptacji statutowych władz Polskiej Lewicy, Socjaldemokracji Polskiej i Wolności i Równości.
Wojciech Filemonowicz – Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej
Piotr Musiał – Przewodniczący Wolności i Równości
Jacek Zdrojewski – Przewodniczący Polskiej Lewicy.

Od moderatora: wybory się odbyły, zatem przestał istnieć KKW Zjednoczona Lewica. Jak to rozumieć???