Zaproszenie…

Zapraszamy przedstawicieli młodego pokolenia do współpracy z Unią Pracy na płaszczyźnie ideowej, politycznej, ekonomicznej. Być może będzie to przyczynek do zasilenia szeregów Unii Pracy, partii lewicowej istniejącej na politycznej mapie Polski od 1992 roku. Wrocławski adres partii: ul. Kościuszki 35a lok.1 (wejście od podwórza przez bramę nr 37). Biuro czynne we wtorki w godz. 17.00 – 20.00. Funkcjonujemy ponadto w Jeleniej Górze, Kowarach, Kamiennej Górze, Dzierżoniowie, Lubaniu, Zgorzelcu, Bolesławcu, Głogowie, Miliczu, Górze.

Zarząd Partii

W dniu 21. stycznia 2016 roku w siedzibie warszawskiej UP zebrał się Zarząd Partii, aby omówić aktualną sytuację polityczną w kraju, a także priorytety partii w rozpoczętym, 2016 roku. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem będzie Kongres Unii Pracy w połowie roku. Wiele czasu poświęcono sprawom organizacyjnym, stanom członkowskim, aktywności organizacji terenowych. Ważnym zadaniem, przedkongresowym jest reaktywowanie organizacji młodzieżowej. Jest to problem nie tylko UP, a także innych partii lewicowych. Przyjęto do realizacji zmianę siedziby Unii Partii. Lokal już jest, natomiast wymaga niezbędnej kosmetyki. Nowy adres zostanie opublikowany niebawem na krajowej stronie internetowej partii. Zarząd zobowiązał skarbnika partii do wykonania rocznego sprawozdania finansowego z którym zapozna się Zarząd w dniu 20. lutego br. Sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Krajowej w pierwszej dekadzie marca. Rada podejmie również decyzję o terminie kongresu partii. Istotnym punktem posiedzenia było spotkanie z liderami lewicowych partii blisko współpracujących z Unią Pracy. Omówiono formy współpracy z wolą podjęcia się budowania silnego podmiotu lewicowego. Rozważano możliwość utworzenia nowej partii, a także federacji. Ważne, że ze sobą rozmawiamy i wiele, bardzo wiele nas łączy. Niewątpliwie istotnym wydarzeniem jest powołanie nowego kierownictwa SLD z Włodzimierzem Czarzastym na czele. Dzisiaj trudno wyrokować jaką drogę obierze SLD pod nowym kierownictwem. Temat przyszłości lewicy będzie dyskutowany na lutowym posiedzeniu Zarządu.

Andrzej Puzio