Kampania samorządowa na start!

Po zarejestrowaniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem, w skład którego wchodzi m. in. Unia Pracy rozpoczęła się kampania wyborcza w dolnośląskich strukturach partii. Zarząd Wojewódzki, na wniosek rad powiatowych stosowną uchwałą rekomendował kandydatów na listy sejmikowe w pięciu okręgach wyborczych. Miejsca na listach będą przedmiotem koalicyjnych negocjacji. Nie będą to zapewne łatwe rozmowy, bo każdy koalicjant chciałby „ugrać” najlepsze pozycje na liście, szczególnie „jedynkę”. Unia Pracy będzie miała również swych kandydatów do rad powiatu, burmistrza i wójta!Ważnym momentem będzie proces zbierania podpisów pod listami kandydatów, a czasu jest w sumie niewiele. Na szczęście nie jest to duża liczba wymagana do zarejestrowania listy. Już wiadomo, że na Dolnym Śląsku zarejestrowanych zostało wiele komitetów obywatelskich, pod różnymi szyldami, z list których będą startować również nasi kandydaci. To nowość od kiedy kodeks wyborczy wprowadził jednomandatowe okręgi wyborcze. Wszystkim startującym w nadchodzących wyborach życzymy pomyślnego przebrnięcia przez kampanię i uzyskania wyniku dającego mandat prezydenta, burmistrza, wójta, radnego.

Administrator